fbpx

DE OPVOLGING EN OVERDRACHT REGELEN

.

UITDAGINGEN OMTRENT OPVOLGING EN OVERDRACHT

Continuïteit, stabiliteit en zekerheid is wat je omgeving verwacht. Tijdens de periode van overdracht vormt dit een uitdaging. De belangen zijn namelijk niet altijd gelijk voor bedrijf, overlater en de next generation. Daarbij komt dat men ook moet garanderen dat erfgenamen fair behandeld worden. Dat maakt het helemaal niet gemakkelijk. En wanneer verschillende belangen op het spel staan, durven de emoties nogal eens hard oplopen. Dat is normaal. Maar deze mogen niet leiden tot het nemen van verkeerde of irrationele beslissingen. Dat is wat het regelen van de opvolging en de overdracht zo uitdagend maken.

Werken met een externe partij om de overdracht tijdig en professioneel voor te bereiden, kan veel leed besparen. Een adviseur familiebedrijven helpt namelijk om meer afstand te nemen van de situatie. Hij helpt je meer objectief de belangrijkste vraag beantwoorden: “Zijn jullie en de onderneming er klaar voor?” Met dit inzicht kan je als overdrager, overnemer en familie een onderbouwde beslissing nemen met oog voor de toekomst van de familiale onderneming en de persoonlijke belangen van alle betrokkenen.

ONZE AANPAK

Voor het plannen van de overdracht kiezen wij steeds voor een gestructureerd proces met aandacht voor het familiebedrijf als systeem. Dit is de beste manier om gedragen en werkbare oplossingen te implementeren. Op die manier wordt rekening gehouden met alle aspecten van de overdracht en het familiaal ondernemen.

STAPPENPLAN OPVOLGING EN OVERDRACHT

Na een intake gesprekken wordt een opstartvergadering ingepland met jouw familie. Tijdens dit moment lichten we onze aanpak toe en leggen we afspraken vast.

In een eerste fase doen we een beperkte audit van de situatie. We doen dit aan de hand van individuele interviews met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst. Daarnaast evalueren we met onze scans de fundamenten van je onderneming en de mate waarin alle voorwaarden vervult zijn om de familiale samenwerking tijdens deze periode vlot te laten verlopen. We hebben zo aandacht voor de familiale harmonie, de uitdagingen van de onderneming en de aantrekkelijkheid van je onderneming voor potentiële overnemers.

.

C.G. TOTEM methodiek trajectbegeleiding bij regelen opvolging en overdracht van familiebedrijven

.

Op basis van alle inputs presenteren wij onze observaties, de mogelijke opties en de te ondernemen acties voor jullie familiebedrijf. Daarnaast geven wij ook een aantal algemene aanbevelingen mee. Deze houden rekening met de specifieke situatie van jullie onderneming. Vervolgens kunnen jullie rekenen op onze ondersteuning voor de uitwerking van een actieplan.

Desgewenst blijven wij ter beschikking voor opvolging van de implementatie van de gekozen acties. Dit kan op verschillende manieren.

METHODIEK BIJ OPVOLGING EN OVERDRACHT

Onze methodiek is gebaseerd op het boek van onze leermeesters Professor Johan Lambrechts en Meester Jozef Lievens: “Opvolging in het familiebedrijf: de vijf essentiële vragen.” Dit model heeft haar waarde reeds bewezen in talloze familiebedrijven. Zij zorgt voor de best mogelijke aanpak.

Het start vanuit de volgende vijf vragen:

  1. Waar wil je als familiale aandeelhouders naartoe met het familiebedrijf?
  2. Wie zal het familiebedrijf leiden?
  3. Hoe wil je het familiebedrijf besturen?
  4. Welke rol zal iedereen in de toekomst spelen?
  5. Hoe wil je de eigendom organiseren?

Via audits, scans op basis van gespecialiseerde vragenlijsten, checklists, workshops en trajecten helpen wij jou verder om de opvolging en overdracht zo vlot mogelijk te laten verlopen.

ONDERSTEUND DOOR PROFESSIONELE SCANS

We hebben aan aantal specifieke vragenlijsten gericht op kmo’s en familiale ondernemingen. Zij vormen de basis van onze CONNECT | ADVIESTRAJECTEN. Hiermee onderscheiden wij ons van vele andere coaches en adviseurs. Hiermee kunnen we wedijveren met advieskantoren. Dit aan kmo-vriendelijke tarieven.

PRAKTISCH

Meer weten hoe we onze CONNECT | ADVIESTRAJECTEN praktisch aanpakken?