fbpx

PROFESSIONALISEREN ONDERNEMING

.

UITDAGINGEN DIE PROFESSIONALISERING NOODZAKEN

Zwakke of tegenvallende bedrijfsresultaten zijn in normale omstandigheden bijna altijd het gevolg van het ontbreken van een gemeenschappelijke visie, het gebrek aan een duidelijke strategie, het niet maken van duidelijke keuzes, onvoldoende focus op het resultaat, het ontbreken van ondersteunende processen om de doelstellingen van de onderneming in de hand te werken of het engagement van de medewerkers die verloren is gegaan.

Soms zitten de plannen enkel in het hoofd van de bedrijfsleider of blijft men hangen in het werken op buikgevoel. Naarmate de onderneming in omvang toeneemt is het dan ook aangeraden om van organisch en intuïtief een beweging te maken naar meer professionalisering en het maken van bewuste keuzes.

Soms is de onderneming het slachtoffer van eigen succes. Door te snel te groeien zijn de structuren, systemen en processen niet langer het antwoord op de noden die de onderneming heeft om optimaal te functioneren. Op dat moment moet ingegrepen worden om het succes en de continuïteit van de onderneming te bestendigen. Dit is maatwerk want de oplossingen zijn afhankelijk van waar de onderneming staat in haar evolutie. Omvang van de organisatie is hier vaak de drijfveer.

Op jouw schouders als eigenaar van een ondernemingen rust dan ook een aanzienlijke verantwoordelijkheid. Jij dient de onderneming future proof te maken om haar continuïteit en winstgevendheid te garanderen. Voortdurend werk maken van het professionaliseren van jezelf en je onderneming is hierbij de boodschap. Vaak is het ook noodzakelijk om de onderneming verder te professionaliseren met oog op de overdracht van het familiebedrijf naar de volgende generatie of ter voorbereiding van verkoop van de onderneming aan een derde partij. Toch zeker wanneer je waarde wilt krijgen voor je levenswerk.

Wij staan voor je klaar om samen met jou, je management, je medewerkers en je familie deze uitdaging aan te gaan.

ONZE AANPAK

Wij kiezen steeds voor een gestructureerde aanpak. Bij familiebedrijven hebben wij hier steeds aandacht voor het familiebedrijf als systeem. Dit is de beste manier om gedragen en werkbare oplossingen te implementeren voor de familie, het bedrijf en haar medewerkers.

STAPPENPLAN PROFESSIONALISERING ONDERNEMING

Na een intakegesprek wordt een opstartvergadering ingepland met jou, je team, je raad van bestuur of je familie. Alles hangt af van de vraag en de context waarvoor je onze ondersteuning vraagt. Tijdens deze opstartvergadering lichten we onze aanpak toe en leggen we afspraken vast.

C.G. TOTEM methodiek

Vervolgens doen we een beperkte audit of screening van de huidige situatie. We doen dit aan de hand van workshops of individuele interviews met behulp van een aantal korte gestandaardiseerde vragenlijsten. Soms raden we ook aan om gebruik te maken van één van onze scans. Hiermee worden bijvoorbeeld de maturiteit van de onderneming of de werking van de raad van bestuur in kaart gebracht. Ideaal ter voorbereiding van een overdracht of verkoop van de onderneming. Op basis van deze inbreng presenteren wij onze observaties, opties en aanbevelingen voor het bedrijf. We ondersteunen je bij de uitwerking van een actieplan. Ofwel gaan we met de feedback aan de slag tijdens een workshop.

Desgewenst blijven wij ter beschikking voor opvolging van de implementatie van de gekozen acties. Dit kan als klankbord, coach of begeleider. We zijn ook niet vies om de mouwen op te stropen en samen met jou en je mensen aan de slag te gaan. Finaal volgt sowieso een opvolgingsgesprek. Op die manier houden we vinger aan de pols, kan bijgestuurd worden en helpen we je ambities als ondernemer te realiseren.

THEMA’S

Hierbij komen steeds volgende vragen terug in onze aanpak:

  1. Wat is de visie en welke richting gaat de onderneming uit?
  2. Zijn missie, waarden, strategie en doelstellingen door iedereen begrepen en gedragen?
  3. Wat is de concurrentiële positie van de onderneming?
  4. Zijn de rollen en verantwoordelijkheden voor iedereen duidelijk?
  5. Werken de structuur, systemen en processen versterkend om de doelstellingen te realiseren?
  6. Beschikken men over de nodige competenties en is iedereen geëngageerd?
  7. Is er voldoende focus op de noden van de klant en de markt?
  8. Worden de algemene aanbevelingen omtrent deugdelijk bestuur in de praktijk gebracht?
  9. Welke rol neemt de raad van bestuur op?

ONDERSTEUND DOOR PROFESSIONELE SCANS

We hebben aan aantal specifieke vragenlijsten gericht op kmo’s en familiale ondernemingen. Zij vormen de basis van onze CONNECT | ADVIESTRAJECTEN. Hiermee onderscheiden wij ons van vele andere coaches en adviseurs. Hiermee kunnen we wedijveren met advieskantoren. Dit aan kmo-vriendelijke tarieven.

PRAKTISCH

Afhankelijk van de focus, operationele werking onderneming of rol van raad van bestuur in beleid, passen wij de focus van onze CONNECT | ADVIESTRAJECTEN aan.

.

.