FAMILIEKWESTIES: BLIJF STEEDS DE DIALOOG AANGAAN

C.G. TOTEM - dialoog aangaan - praten door blikjes verbonden met elkaar door een touwtje.

Familiekwesties kunnen verlammend werken

Onderzoek heeft reeds verschillende keren bevestigd dat familiebedrijven beter renderen dan beursgenoteerde vennootschappen. Een belangrijke reden hiervoor is dat familiebedrijven eerder op de lange-termijn zijn gericht. Zij gaan minder gebukt onder druk van de aandeelhouder om goede kwartaalcijfers voor te leggen.

Minder druk omwille van minder focus op kwartaalcijfers wil niet zeggen dat er minder stress is in familiebedrijven. Integendeel, vooral waar meerdere generaties actief zijn in het familiebedrijf kan de emotionele last nogal eens zwaar doorwegen. In tegenstelling tot gewone werknemers zorgt de bloedband voor een vorm van loyaliteit welke het op een of andere manier aartsmoeilijk maakt om te ontsnappen aan de situatie. Zelfs in die mate dat men er jaren diep ongelukkig mee rond loopt.

.

Wat kan ik hier aan doen?

En wanneer het te veel is geworden en het zo niet langer kan, dan vraagt men: “Wat kan ik hier aan doen?”

Vaak is de dialoog (opnieuw) aangaan een element die aan bod komt in mijn reactie. Dat brengt niet altijd soelaas, maar dat is voor een andere keer. Laten we er even van uitgaan dat dit wel een optie is. Hoe doe je dit dan?

Om die dialoog aan te gaan zijn er drie mogelijkheden:

  1. Men gaat zelf de dialoog aan
  2. Men spreekt een vertrouwenspersoon binnen de familie of kennissenkring aan om de dialoog te faciliteren
  3. Men spreekt een professioneel expert aan om te bemiddelen

.

Alleen de dialoog aangaan

Het voordeel van het zelf te proberen, is dat men er geen derde partij hoeft bij te betrekken. Geen van de betrokken partijen hoeft bang te zijn voor het leiden van gezichtsverlies ten overstaan van een derde. Wanneer eerdere pogingen geen enkel effect hebben gehad, is dit misschien niet de aangewezen optie. Een ander nadeel kan zijn dat op een bepaald moment emotionele reacties verhinderen dat de dialoog constructief verloopt. Dit is waar een derde partij toegevoegde waarde biedt.

Dit brengt ons meteen bij het voordeel van het werken met een bemiddelaar. Een derde partij is niet emotioneel betrokken en kijkt vanop een afstand naar dezelfde uitdaging. Dat maakt dat men vanuit een helikopterzicht zaken zal aanbrengen die helpen het gezichtsveld te verruimen.

.

Hulp inroepen van een vertrouwenspersoon

Het voordeel aan een vertrouwenspersoon waar alle betrokkenen zich goed bij voelen, is dat soms de kaarten sneller op tafel worden gelegd. Kosteloos is een argument pro deze optie. Het voordeel dat de ‘bemiddelaar’ de betrokkenen kent, kan helpen om de zaken sneller vooruit te laten gaan. Dit omdat men bijvoorbeeld de knop kent waarop iemand reageert of weet hoe deze persoon zal reageren wanneer op de rode knop wordt geduwd. Let op: wanneer de vertrouwenspersoon zich op een moment zou gaan uitspreken pro of contra een bepaalde oplossing, kan dit meteen leiden tot een extra verzuurde relatie binnen de familie of kennissenkring. Dit is naast een mogelijks gebrek aan kennis hoe de dialoog te faciliteren een reden om niet voor deze optie te kiezen.

.

Hulp inroepen van een professionele bemiddelaar

Het voordeel van vreemde ogen is dat zij sneller kunnen dwingen. Wanneer externe hulp wordt ingetrokken, is het voor alle betrokkenen sneller duidelijk dat het absoluut hoog zit.

Een voorwaarde om effectief te zijn als bemiddelaar, is dat deze persoon een mandaat krijgt van alle betrokkenen. De rol van een bemiddelaar is te bemiddelen tussen betrokkenen om tot een aanvaardbare oplossing te komen – niet om een bepaalde oplossing af te dwingen. Dat is eerder weggelegd voor een onderhandelaar. Dat is een alternatieve route waarvoor men zou kunnen kiezen, maar ook dan is de dialoog aangaan een stap die dient gezet te worden.

.

Blijf er niet mee zitten

Ook al ligt de kwestie nog zo delicaat. Laat het niet verder aanslepen. Blijf er niet mee zitten. Niet alleen de prestaties van het bedrijf en de familiale relaties staan onder druk. Jouw individueel welzijn is ook van belang.

Je lichaam heeft altijd gelijk. Ondervind je klachten, stel dan niet uit om aan de oorzaak iets te doen. Laat het niet van kwaad naar erger gaan. Zoek hulp wanneer je zelf geen raad weet.

.

Proactief werkt het best

Wanneer een onderzoek wordt gedaan naar personeelstevredenheid dan staat communicatie verbeteren vaak met stip bovenaan de verbeterpunten. Het dient dan ook niet te verwonderen dat in familiebedrijven de communicatie onder de familie ook niet altijd van een leien dakje loopt. Bijgevolg, je dient niet onmiddellijk te panikeren als je tot de conclusie komt dat het op dit vlak wat stroever loopt.

Volgende tips kunnen familiekwesties helpen voorkomen:

  1. Maak als familie prioriteit van communicatie. Leer beter communiceren en maak afspraken over communicatie. Een workshop verbindende communicatie kan hierbij erg nuttig zijn.
  2. Pleeg regelmatig overleg. Speel hierbij steeds de bal en niet de persoon. Spreek af hoe om te gaan met conflicten.
  3. Lees Tuckman over de stadia in de ontwikkeling van teams en evalueer waar jullie als familiaal team staan.
  4. Lees Lencioni over de 5 dysfuncties van een team en maak eens de balans op hoe het bij jullie staat in het familiebedrijf.
  5. Creëer een familiecharter met afspraken over belangrijke en gevoelige onderwerpen zoals waarden, doelstellingen, carrières in het familiebedrijf, rolverdeling en bevoegdheden, vergoeding van familieleden, overdracht en transitie van eigendom,…

.

Wil je deze en volgende publicaties zeker niet missen, registreer je dan via onderstaande link

HOU ME OP DE HOOGTE VAN NIEUWE PUBLICATIES

.

Familiekwesties: De dialoog blijven aangaan
Getagd op: