STERKE FAMILIEBEDRIJVEN PLANNEN DE OVERDRACHT

Tussen hamer en aambeeld
Foto: Pixabay – Massimo Pischedda

.

Bij ons geen ‘Familie’ of ‘Thuis’. Hier zit men gekluisterd achter de buis voor ‘Sturm der Liebe’ – een soap over de perikelen en intriges in en rond ‘Hotel Fürstenhof’. Het familiaal geleid hotel doet niet onder voor de familie Van den Bossche op VTM.

Deze week heeft Robert Saalfeld zijn vader voor het blok gezet:

Ofwel trek je je terug ofwel vertrek ik stante pede.

In de discussie die volgt is het duidelijk dat ze het er beiden roerend over eens zijn dat het er maar één voor het zeggen kan hebben. Het lijkt erop dat Robert zijn valies zal pakken.

..

Overdracht vanuit het perspectief van de familiale opvolger

Iemand voor blok zetten is vaak niet de beste manier om iets te bereiken. Vanuit het perspectief van de zoon is het ultimatum wel te begrijpen. Enerzijds is er de bezorgdheid om vader Saalfeld die kampt met hartproblemen en de pensioengerechtigde leeftijd reeds ver voorbij is. Anderzijds is Robert de 35 reeds gepasseerd. Een moment waarop de meesten echt wel de natuurlijke behoefte hebben om ten volle de verantwoordelijkheid op te nemen in de zaak. Is dit niet mogelijk, dan zijn er veel die het voorbeeld van Robert volgen: ze zoeken de uitdaging ergens anders.

“Wanneer je mij de kans niet geeft om het zelf te doen, om te leren uit fouten, gaat het nooit gebeuren. Dan zoek ik het beter ergens anders.”

Vader geeft de indruk dat Robert nog veel te leren heeft, dus nog lang niet klaar is om het heft in handen te nemen. Wederwoord van Robert is uiteraard dat hij een kans moet krijgen om het zelf te mogen doen.

Respect, informatie, verantwoordelijkheid en voldoende financiële liquiditeit om initiatief te nemen in de onderneming zijn zaken die de nieuwe generatie moet krijgen wil men de overdracht vlot laten verlopen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er geen verantwoording meer is af te leggen.

.

Weerstand is wat het voor overdragers zo moeilijk maakt

Je moet als het ware je eigen baby uit handen geven. “En dan?”, hoor ik sommigen zeggen. “Als de kinderen uit huis gaan, moet je toch ook loslaten.” Maar daar heb je geen keuze: deze beslissing ligt meestal eenzijdig bij het kind.

Er zijn verschillende redenen waarom loslaten niet mag onderschat worden. In de serie loopt het niet zo vlot tussen de twee familiale eigenaars. Mogelijks speelt het mee dat de Werner Saalfeld zijn zoon wil beschermen tegen de machtsstrijd met de andere familiale aandeelhouder. En er moet ergens anders geen halve moordpoging gepleegd zijn om de overdracht op de lange baan te schuiven.

Anderzijds speelt angst voor verlies van identiteit, angst voor het zwarte gat en de confrontatie met het ouder worden mee. “Ik ben nog lang niet dood.”, “Wat moet ik dan gaan doen? en “Wil je dat ik alle dagen ga golfen met de gepensioneerden misschien?”, waren de typische expressies waarmee de 78-jarige Saalfeld uiting gaf aan zijn gevoelens.

Er zijn nog diverse redenen die weerstand in de hand werken. Vaak in de hand gewerkt door personen in de dichte omgeving van de overdragers. Denk hierbij ook aan medewerkers, klanten en leveranciers.

.

Hoe overdracht goed aanpakken?

Overdracht is een geleidelijk proces meestal gespreid over een periode van 5 à 10 jaar.

Het start lang vooraleer je begint te denken aan je pensioen. Door een geplande aanpak kunnen de emoties gekanaliseerd worden, kan men zich beter voorbereiden op de transitie, is er vaak meer wederzijds begrip en kan bijgevolg het proces van overdracht vlotter verlopen.

Hoed je ervoor enkel vermogensplanning op de agenda te zetten. Bij een goede planning komt het financiële aspect vaak het laatst aan bod. Er zijn eerst een aantal andere katten te geselen, zoals welke de noden zijn van de onderneming om de continuïteit op lange termijn te waarborgen.

.

Voorbereid aan de slag

Voor wie zelf goed voorbereid aan de slag wil, kan het boek ‘Betrokken eigenaars. Sterke familiebedrijven’ van Jozef Lievens een houvast bieden.

Het is eveneens aan te raden een derde partij – zoals bijvoorbeeld een adviseur familiebedrijven – te vragen om begeleiding te bieden bij het proces. Een externe blik laat toe om meer vanop afstand naar de dingen te kijken.

.

TIP

Wil je weten wanneer jij best begint aan de overdracht en in welke mate je bedrijf aantrekkelijk genoeg is voor overdracht naar de volgende generatie of eventueel een derde partij? Vul onze gratis quickscan in. Na een eerste vrijblijvend adviesgesprek krijg je een goed beeld waar te starten of hoe je nog beter kan.

Vraag hier een gesprek aan. Na ontvangst van je aanvraag contacteren we je voor een afspraak en sturen je een link door naar de scan.

.

.

GEEN ENKELE NIEUWSBRIEF MISSEN

Klik hier om te registeren

Sterke familiebedrijven plannen de overdracht
Getagd op: