WAT DOET EEN EXPERT FAMILIEBEDRIJVEN EIGENLIJK?

C.G. TOTEM | Wat doet een adviseur familiebedrijven

Familiebedrijven zijn anders. Zij kennen specifieke en complexe uitdagingen die voortvloeien uit het spanningsveld tussen de belangen van het bedrijf, de belangen van de familie als geheel en de belangen van elk individueel familielid. Naast het rationele spelen ook emotionele factoren een rol.

DEFINITIE FAMILIEBEDRIJF

Volgens de Europese definitie is een bedrijf ongeacht haar omvang een familiebedrijf wanneer eenvoudig geformuleerd aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • Minimum 50% van het stemrecht op de algemene vergadering is in handen van de oprichter en zijn familie. Voor beursgenoteerde ondernemingen is dit minimum 25%;
  • Ten minste één vertegenwoordiger is betrokken bij het bestuur of management van de onderneming. 

Aangezien ook eerste generatie familiebedrijven die nog niet aan een volgende generatie zijn overgedragen meetellen, valt driekwart van de Vlaamse ondernemingen onder deze definitie.

WAAR POSITIONEERT DE EXPERT FAMILIEBEDRIJVEN ZICH?

C.G. TOTEM - Positionering Adviseur Familiebedrijven

Familiebedrijven worden bekeken als een systeem bestaande uit 3 subsystemen: bedrijf, eigendom en familie.

Wanneer iets wijzigt in een subsysteem heeft dit ook zijn onmiddellijke impact op de subsystemen. Het zijn als het ware tandwieltjes die met elkaar zijn verbonden. Wanneer één van de drie kinderen die actief zijn in de zaak wordt aangesteld als zaakvoerder zullen de verhoudingen rond de familietafel ook wijzigen. Daarom niet slechter, maar het wordt sowieso anders.

De adviseur familiebedrijven bevindt zich op de intersectie van bedrijf, eigendom en familie. Waar binnen elk van deze domeinen een breed scala aan consultants en experts hun cliënten helpt vanuit hun specialiteit, probeert de adviseur familiebedrijven overzicht en inzicht te brengen in het breder geheel.

DE EMOTIES KUNNEN HOOG OPLOPEN BIJ OPVOLGING EN OVERDRACHT

Adviseur familiebedrijven, opvolging en overdracht worden vaak in één adem uitgesproken. En na deze drie woorden volgt een resem van juridische, fiscale en financiële gerelateerde items de revue. Denk maar aan notaris of advocaat, akte, aandeelhoudersovereenkomst, schenken of verkopen, waardering van de onderneming, erfrecht,… De verschillende experten die in beeld komen bij opvolging en overdracht zullen allemaal perfect advies kunnen geven over de aspecten gerelateerd aan hun werkdomein.

Er is echter een belangrijk facet dat niet uit het oog mag worden verloren: het emotionele gebeuren.

De overdracht is één van de belangrijkste transacties in de ondernemer zijn leven waar soms ettelijke nachten van wakker wordt gelegen door gans de familie:

  • Wie is de meest geschikte opvolger?
  • Wat als de kinderen niet geïnteresseerd zijn?
  • Hoe bereid ik mijn opvolger(s) voor op deze belangrijke stap?
  • Hoe vertel ik mijn ouders dat ik liever niet in de zaak stap?
  • Hoe behandel ik iedereen fair in dit proces?
  • Mijn werk is mijn leven. Hoe moet het nu verder met mij?
  • Wil ik hetzelfde leven als dit van mijn ouders?
  • Welke impact gaat dit hebben op mijn meest loyale werknemers?

C.G. TOTEM | Opvolging

Van de familie-adviseur wordt verwacht dat hij zijn weg kent in deze materie zonder inhoudelijk een expert te zijn. Succesvol werken als adviseur familiebedrijven vergt dan ook een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak.

Naast het scheppen van inzicht in de complexiteit van opvolging en overdracht, helpt de expert familiebedrijven jou en je familie om even afstand in te nemen. Hij helpt alle opties op een rij te zetten. Nadien wordt een plan van aanpak voorgesteld waarmee je als eigenaarsfamilie samen met de adviseur aan de slag kan.

Zelf beschouw ik de adviseur familiebedrijven dan ook als mix van adviseur, coach, begeleider van verandering, bemiddelaar en project manager. Hij biedt de cliënt overzicht, inzicht, advies, organiseert overleg en voorziet in een plan van aanpak waarmee aan de slag wordt gegaan – telkens rekening houdend met het groter geheel.

WANNEER KOMT EEN ADVISEUR FAMILIEBEDRIJVEN IN BEELD?

Beter te vroeg dan te laat! Best lang vooraleer je begint te denken aan je pensioen. Hoe eerder je start met de voorbereiding, hoe groter uw kans op een geslaagde overdracht. Het is bovendien nooit slecht om een plan B klaar te hebben liggen.

Naast het begeleiden van de opvolging en de overdracht, wordt een adviseur familiebedrijven ook aangesproken om ondersteuning te bieden bij de opmaak van een familiecharter, governance of bemiddeling.

Wat doet een Expert Familiebedrijven eigenlijk?
Getagd op: