fbpx

CASE | DE ALGEMENE BOUWONDERNEMING

Historiek familiebedrijf

Simon en Elise vieren als neef en nicht binnenkort de 70e verjaardag van de familiale onderneming. Toen ze het bedrijf overnamen van hun ouders was het bedrijf reeds bekend in de streek als een solide bouwonderneming. Samen hebben Simon en Elise het bedrijf uitgebouwd tot een subtopper in twee Vlaamse provincies. Naast woningbouw zijn ze ook reeds enkele jaren succesvol actief in de appartementsbouw.

Familiale afspraken familiebedrijf

Uitdaging van de familiale onderneming

Om betekenisvol en kost-competitief te blijven wil deze onderneming blijven groeien door op jaarbasis nog meer projecten op te leveren. Hiervoor kijkt men ook uit naar overname van interessante concurrenten. Dit kan ook toelaten dat de vier kinderen van Simon en Elise in de komende jaren een actieve rol opnemen in het familiebedrijf.

Allen hebben reeds een succesvol traject afgelegd in de onderneming waar ze actief zijn. Lore ondersteunt kmo’s bij overnames als consultant. Hanne stuurt een klein team van projectleiders aan in de industriële bouw. Emiel werkt als architect in een groter kantoor. En dan is er nog Jonathan. Hij is actief als marketingmanager in de provincie Namen.

Toen Elise en Simon het bedrijf van hun ouders hebben overgenomen, verliep dit niet al te vlot. Graag hadden ze reeds alle aandelen overgenomen maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Samen hebben ze 70% van de aandelen in handen. Hun ouders hebben elk nog 15% van de aandelen.

Hoe kunnen ze de introductie op een zo vlot mogelijke manier laten verlopen?

Aanpak

Tijdens de gesprekken met Simon en Elise komt naar boven dat ze eigenlijk niet zeker weten of al hun kinderen wel geïnteresseerd zijn om in het familiebedrijf te stappen. Men heeft het eigenlijk nog niet durven vragen.

Uit het gesprek met de tweede generatie blijkt dat ze begrijpen dat de huidige bedrijfsleiders zekerheid willen omtrent het verwerven van alle aandelen. Deze aandelen zijn echter voorbehouden in de nalatenschap voor hun broer en zus opdat iedereen fair wordt behandeld. Anderzijds is het fijn om regelmatig dividend te ontvangen. Zo kan men af en toe eens iets extra toestoppen aan de kleinkinderen.

Uit de gesprekken blijkt ook dat de grootouders een beter zicht hebben op de interesses van de kleinkinderen. Daarbij verwijzen ze naar vaak naar Louis. De zoon van hun dochter die na verloop van tijd een loopbaan in het familiebedrijf heeft laten schieten door een overstap naar het onderwijs. De grootouders dromen ervan dat hij ook een rol kan krijgen in de familiale onderneming. Hij mag volgens hen die kans niet ontnomen omdat zijn mama niet gekozen heeft voor het familiebedrijf. Per slot van rekening wordt ze in de toekomst ook aandeelhouder van de onderneming.

Om conflict te vermijden tussen familieleden betrokken bij een familiale onderneming, is het belangrijk dat iedereen zijn mening kan geven en het gevoel heeft om fair behandeld te worden. Vandaar dat we vragen om een familievergadering te beleggen met de grootouders, hun kinderen met partner en de kleinkinderen.

Naast een voorstel van mogelijke aanpak met betrekking tot de integratie van de volgende generatie, worden een aantal opties voorgelegd omtrent overdracht van de aandelen.

Implementatie

Alle geïnteresseerden van de volgende generatie kregen de mogelijkheid om deel te nemen aan een assessment. Vervolgens werd een persoonlijk ontwikkelingsplan uitgewerkt met oog op een mogelijke stap in het familiebedrijf. Twee zijn er reeds gestart in de onderneming.

Tijdens de eerste week werd een workshop ‘optimale start’ georganiseerd. Bedoeling was dat de medewerkers en de volgende generatie aan de hand van een begeleid proces elkaar sneller kennen. Op die manier leren de medewerkers wat voor hun nieuwe leidinggevenden belangrijk is en omgekeerd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan wat goed loopt en wat het team nog beter kan doen.

Louis heeft na het assessment uiteindelijk beslist een eigen zaak op te starten. Hij heeft zich hierbij gegooid om de markt van de boomhutten.

De aandelen werden na afloop van het laatste boekjaar uiteindelijk verkocht. Naast een laatste dividend bleek ook dat de aandelen merkelijk meer waard waren dan ingeschat. Hierdoor kunnen de grootouders af en toe de kleinkinderen verrassen. Bovendien hebben ze hun niet-actieve kinderen de geïndexeerde waarde van het voordeel kunnen schenken die Elise en Simon reeds hadden gekregen.

Elise en Simon zijn ondertussen gestart met een familiecharter. Daarbij werden onder andere reeds afspraken gemaakt omtrent de toekomstvisie van de familiale onderneming, arbeidsongeschiktheid, de wijze van waardering en manier van overdracht van aandelen, afspraken omtrent voorbereiding van opvolging en de wijze van aanstelling en verloning van familieleden.

Met oog op de 70ste verjaardag van de onderneming wordt samen met de grootouders en de volgende generatie werk gemaakt van het beschrijven van de geschiedenis van het familiebedrijf en de familiale waarden. Op die manier worden ook de andere mogelijke familiale starters reeds voorbereid op hun loopbaan in de familiale onderneming.