CONNECT | ADVIESTRAJECTEN

Ideaal voor ondernemers die onder begeleiding van een externe begeleider samen met hun familie en/of management in een traject wensen te stappen waar ze een duidelijk beeld krijgen waar de opportuniteiten voor verbetering liggen of hun vooruitgang wensen te meten. En daarover een advies willen ontvangen van een expert. Dit op basis van scans, grondige gesprekken en workshops met alle betrokkenen. In functie van de noden en verwachtingen van de klant en de complexiteit van de onderneming kunnen voorgestelde modeltrajecten aangepast worden.

Na een intake gesprek met de initiatiefnemer volgt een korte toelichting of workshop tijdens een opstartsessie met alle deelnemers. Hierin worden werkwijze toegelicht en de planning afgesproken. In de workshop komen onder andere de verwachtingen ten overstaan van het traject aan bod. Na het invullen van de scan volgt een individueel gesprek waar gepolst wordt naar de situatie en de verwachtingen. Tijdens een groepsgesprek met alle deelnemers worden de aanbevelingen en voorgestelde acties van C.G. TOTEM gepresenteerd. Nadien zijn we ter beschikking om ondersteuning te bieden bij de opmaak van een actieplan.

Klik op het programma voor meer informatie.