fbpx
5 essentiële vragen voor een familiebedrijf

.

Waarom zijn deze essentiële vragen belangrijk voor jou en je familie?

 • Omdat je het succes en de winstgevende groei van de onderneming wilt blijven garanderen – niet alleen vandaag maar ook in de toekomst.
 • Je de gemoedsrust wilt behouden onder je medewerkers.
 • De klanten hun vertrouwen moeten behouden in jullie familiebedrijf.
 • Het veel aangenamer voor je is met familiale harmonie dan zonder.

Goede afspraken en een gemeenschappelijke visie omtrent deze 5 essentiële vragen brengt duidelijkheid en creëert eenheid binnen de familie. Het helpt ook om problemen te komen. En sta je dan al eens voor een uitdaging, dan heb je al afspraken gemaakt hoe hier mee om te gaan.

.

Kan jij met je familiebedrijf een eenduidig en helder antwoord bieden op deze 5 essentiële vragen?

De onderstaande vijf essentiële vragen vormen de basis van onze methodiek. Wanneer de familie een gemeenschappelijk antwoord kan formuleren op deze vragen, wordt zowel de familie als het bedrijf sterker. Dit is de beste garantie voor een succesvolle toekomst.

1. Wat is onze visie?

 • Waarvoor doen we het?
 • Welke zijn onze waarden?
 • En wat willen we bereiken met het familiebedrijf?
 • Waar gaan we naartoe?

2. Hoe bouwen we een performant bedrijf?

 • Wat heeft het bedrijf nodig om succesvol te zijn?
 • Hoe kunnen we de onderneming versterken?
 • Op welke manier bouwen we een sterk team?
 • Welke competenties moeten we ontwikkelen en aantrekken?
 • Hoe maken we de onderneming aantrekkelijk voor overname?

3. In welke rol gaan we actief zijn binnen het familiebedrijf?

 • Nemen we een actieve rol op in het familiebedrijf?
 • Geven we het bestuur of management uit handen?
 • Hoe bereiden we de opvolgers voor op hun toekomstige rol in het familiebedrijf?
 • Welke vergoeding staat hier tegenover?

4. Op welke manier gaan we als familie optimaal samenwerken?

 • Hoe plegen we overleg als familie binnen het bedrijf?
 • Op welke wijze zorgen we voor een vlotte samenwerking tussen het management en het bestuur?
 • Wat is de manier waarop we informatie uitwisselen tussen actieve en niet-actieve familieleden?
 • Hoe zorgen we voor een optimaal overleg tussen de familie over belangrijke kwesties?
 • Op welke manier regelen we de opvolging en overdracht?
 • Hoe gaan we om met meningsverschillen?

5. Hoe gaan we de eigendom van het familiebedrijf structureren?

 • Hoe beschermen we het familiaal vermogen?
 • Op welke manier zorgen we dat de aandelen in de familie blijven?
 • Hoe gaan we om met onvoorziene omstandigheden? Wat doen we bij ongeval, arbeidsongeschiktheid, scheiding of onverwachte exit?
 • Onder welke voorwaarden kunnen aandelen overgedragen worden?
 • Hoe regelen we de successie op een fiscaal vriendelijke manier?

.

.

Vraag jij je af hoe deze vragen aan te pakken met je familie?

Wij hanteren een bewezen methodiek. Deze zorgt er voor de overgang tussen twee generaties en de samenwerking tussen de familie vlotter verloopt. Hierdoor wordt ook de groei en winstgevendheid van het familiebedrijf in de hand gewerkt.

Bel 0497/29.27.21 of vul ons contactformulier in. Een eerste advies is steeds gratis en vrijblijvend.

.

.

Weten hoe sterk je nu reeds staat: doe alvast onze gratis quickscan

Deze scan geeft in 5 x 4 vragen een eerste indicatie in welke mate de fundamenten aanwezig zijn om de continuïteit en winstgevendheid van het familiebedrijf te verzekeren. Een must voor wie samen met de familie werkt in de familiale onderneming, waar overdracht weldra aan de orde is of het familiaal vermogen zowel op korte als op lange termijn wenst te beschermen. Deze scan biedt alvast een eerste inzicht in hoe sterk jouw familiale onderneming staat.

Optioneel leggen we je eveneens de top 25 van strategische en operationele uitdagingen binnen familiale ondernemingen voor. Worstel je er met één of meerdere uit deze lijst en durf je het aan om deze met ons te delen? Dan sturen wij je samen met de resultaten van de scan enkele tips hoe andere bedrijven met deze uitdaging omgaan.

Klik hier om naar de gratis online quickscan te gaan