5 post-corona uitdagingen voor familiebedrijven (1/5)

De toekomst: meer vragen dan antwoorden

Op dit moment hangt er veel mist over hoe de toekomst er uit ziet post-corona. De meeste ondernemers zitten dan ook met volgende vragen:

 • Wanneer kunnen we terug aan de slag?
 • Welke beperkingen gaan opgelegd worden?
 • Wat gaan de economische gevolgen zijn voor ons bedrijf?
 • Welke impact gaat dit hebben op het concurrentieel landschap?

Voor familiebedrijven zijn daar een aantal vragen omtrent het familiaal ondernemen die hieraan toegevoegd kunnen worden:

 • Is er iemand klaar om de leiding – tijdelijk of permanent – over te nemen wanneer we getroffen worden door ziekte?
 • Gaan alle mondjes van de familie betrokken bij de onderneming nog gevoed kunnen worden in de toekomst?
 • Is het nu wel het geschikte moment om het bedrijf over te dragen naar de volgende generatie?

.

Uitdagingen post-corona

We hopen dat jouw familie en bedrijf niet te zwaar is getroffen door corona. Sowieso heb je een aantal uitdagingen waar je als familiebedrijf voor staat. Waarom?

De aanpak van Jean-Luc Dehaene werkt niet in familiebedrijven. Men moet proactief afspraken maken. Niet wanneer het probleem zich stelt. Het is namelijk dan wanneer de emoties dubbel oplopen. En onder die omstandigheden komt men niet altijd tot de beste oplossingen.

In deze reeks van 5 artikels zoomen we telkens in op een pijnpunt waar families mee worstelen en welke in de post-corona periode nog lastiger kunnen vallen. Je krijgt onze vragen die leiden tot familiekwesties er zomaar bij. Want dat is vaak het effect wanneer je ze pas bespreekbaar maakt wanneer het probleem zich stelt.

.

#1: Geen afspraken hoe om te gaan met meningsverschillen en conflicten

Elkaar beter leren begrijpen kan eenvoudig

In tijden van crisis komt iedereen onder stress te staan. Daarbij komt dat we niet allemaal met dezelfde bril kijken naar de dingen. Dit is verrijkend. Echter, wanneer we niet begrijpen waarvan deze verschillende blik afkomstig is, worden de frustraties alleen maar groter. Elkaar beter leren begrijpen is eenvoudig. Dit is een eerste stap naar meer effectieve communicatie. Dit kan bijvoorbeeld via tools zoals Insights Discovery.

Desondanks kan de corona-crisis familiale relaties (verder) onder druk zetten

Een familie kan met het grootste respect met elkaar omgaan en elkaar goed begrijpen. Maar dat betekent niet dat iedereen dezelfde mening en belangen heeft.

Door de economische impact van deze gezondheidscrisis kan het bedrijf en de inkomsten van de familie onder druk komen te staan. Daarbij komt dat men snel moet kunnen schakelen in het belang van de onderneming.

Vragen die leiden tot familiekwesties

Volgende vragen dringen zich in deze uitdagende tijden meer uitgesproken op:

 • Welke risico’s zijn we bereid te nemen?
 • Hoeveel van ons eigen vermogen willen we opofferen om deze crisis door te komen?
 • Dient de verloning van de familie aangepast te worden? Voor welke rollen? In welke mate?
 • Wie moet betrokken worden of kan beslissen wanneer en in welke mate het personeelsbestand dient ingekrompen te worden?
 • We komen er niet uit. Hoe gaan we dit nu oplossen?

Er is nu geen andere keuze dan te blijven communiceren

Op dit moment is de enige mogelijkheid om de dialoog te blijven aangaan. Dit is de enige optie om er door te komen. Iedereen die betrokken is, zal leiderschap dienen te tonen. Vroeger gaven we reeds enkele tips hoe de dialoog open te houden.

In tijden van crisis dienen beslissingen snel genomen te worden en met daadkracht geïmplementeerd te worden. Geraak je er niet uit, aarzel dan niet om snel een bemiddelaar aan te stellen die de familie zal helpen om de knoop te ontwarren en sneller tot een daadkrachtige beslissing te komen.

Post-corona aanpak

Proactief afspraken vastleggen over hoe met meningsverschillen en conflicten om te gaan, maakt het eenvoudiger om te gaan met een situatie. Onnodige extra spanningen worden hierdoor vermeden. Men kan sneller reageren.

Grootste voordeel van de dingen bespreekbaar te maken, is dat de families meer effectief worden in hun onderlinge communicatie.

Families dienen proactief afspraken te maken over:

 • hoe het bedrijf dient geleid te worden
 • hoe het bedrijf wordt bestuurd
 • hoe het familiaal vermogen wordt beheerd
 • hoe de familie overleg pleegt
 • hoe met conflicten wordt gegaan

Zeker wanneer een nieuwe generatie haar intrede doet of wanneer meerdere familieleden reeds betrokken zijn bij de familiale onderneming zal de familie haar voordeel halen uit het proactief vastleggen van afspraken hieromtrent.

.

.

Bedenkingen, vragen of hulp nodig?

Blijf er niet mee zitten. Een eerste advies is altijd vrijblijvend. Contacteer mij

 • via mijn website,
 • per e-mail
 • bel/sms naar 0497/29.27.21. Ben ik niet telefonisch bereikbaar, spreek dan gerust een bericht in. Ik bel je dan zo spoedig mogelijk terug.
 • Je kan ook steeds een vrijblijvende telefonische afspraak reserveren op dinsdag- of donderdagvoormiddag. Liever een ander moment? Bel/sms naar 0497/29.27.21.

.

Naar deel 2 in deze reeks: Niet voorbereid op onverwachte afwezigheden

.

5 post-corona uitdagingen voor familiebedrijven (1/5)