5 post-corona uitdagingen voor familiebedrijven (5/5)

In deze reeks van 5 artikels zoomen we telkens in op een pijnpunt waar families mee worstelen en welke in de post-corona periode nog lastiger kunnen vallen. Je krijgt onze vragen die leiden tot familiekwesties er zomaar bij. Want dat is vaak het effect wanneer je ze pas bespreekbaar maakt wanneer het probleem zich stelt.

.

#5: Kan het familiebedrijf in haar huidige vorm alle mondjes blijven voeden?

Naarmate meer en meer familieleden betrokken zijn bij de onderneming neemt de complexiteit toe. Overleg verloopt vaak trager. Afspraken hieromtrent dienen gemaakt te worden. Grotere uitdagingen zijn om iedereen voldoende betrokken te houden en voldoende inkomsten te genereren zodat iedereen op een comfortabele manier kan voorzien in zijn levensonderhoud.

Vragen die leiden tot familiekwesties

De economische impact op het familiebedrijf en de individuele gezinnen zal haar sporen nalaten in bepaalde sectoren. Ook al valt het bij jullie nu nog mee, wees steeds voorbereid op volgende vragen:

 • Ons derde kind zou binnenkort toetreden tot het bedrijf. is dit nog wel realistisch?
 • Zouden we de verloning van de familie niet beter terugschroeven?
 • Er is minder werk en sommige rollen van familieleden zijn uitgehold. Wat nu?
 • Om te overleven zullen we enkele medewerkers en familieleden moeten laten gaan. Wie gaat dit zeggen en hoe pakken we het aan?
 • Om te overleven moeten we een deel van de familie uitkopen. Hoe gaan we dit aanpakken? Zijn er andere oplossingen?
 • Wij staan als gezin financieel onder druk. Kunnen we onze aandelen in het familiebedrijf nu verkopen?
 • Wij willen een nieuw bedrijf oprichten met meer toekomstmogelijkheden. Wat biedt je voor onze aandelen?

Post-corona tijdperk

Het is altijd ten zeerste aangeraden om een financieel cash plan uit te werken met verschillende scenario’s. Op die manier kan je de financiële impact van bepaalde scenario’s inschatten en al vooraf vast leggen hoe je gaat reageren. Zeker in dit corona tijdperk is het niet ondenkbeeldig dat een tweede of derde lockdown realiteit wordt.

Maak afspraken over de stappen en de methode hoe familieleden worden betrokken in het bedrijf, hoe hun loopbaan evolueert en hoe de verloning van familieleden wordt bepaald en onder welke omstandigheden deze kan aangepast worden.

Idem dito voor overdracht van aandelen. Je wilt niet voor verrassingen en discussies komen te staan wanneer de uitdaging zich stelt. Onderschat niet de impact van de emoties op het moment of de druk hierdoor kan gelegd worden op familiale relaties. Wie vooraf afspraken maakt – op een onverdacht moment – zal vlotter een dergelijke transactie kunnen afronden.

Een familiecharter is een ideale manier waarbij men met alle betrokken familieleden de onderlinge afspraken kan vastleggen.

In een vorig werkverleden zei ik vaak tegen mijn collega’s: wie geen tijd heeft om het onmiddellijk goed te doen, heeft ook geen tijd om het opnieuw te doen. Iets opnieuw doen, kost 10 keer meer tijd dan het goed doen. Eigenlijk is het met het proactief maken van afspraken hetzelfde. Het kost veel minder energie om afspraken te maken vooraleer dat typische uitdagingen voor familiebedrijven zich stellen. Doet men dit wanneer de situatie zich effectief voordoet, kost het meer tijd en komt de familiale harmonie ook meer onder druk te staan.

.

Conclusie

Samengevat, pleeg overleg en maak afspraken omtrent:

 • de visie: wat willen jullie bereiken als familiale ondernemers
 • het ondernemingsplan, inclusief financiële planning, concrete doelstellingen, acties en risico-planning
 • de intrede, ontwikkeling en verloning van familieleden
 • de overdracht van macht, gezag en eigendom van het familiebedrijf
 • het omgaan met conflicten en meningsverschillen
 • het omgaan met onverwachte gebeurtenissen – denk hierbij ook aan de opmaak van een zorgmandaat
 • documentatie van verantwoordelijkheden en belangrijke bedrijfsprocessen

Binnen kunnen bepaalde zaken geïntroduceerd worden binnen bijvoorbeeld het kwaliteitshandboek (vb ISO). Specifiek familiegerelateerde aspecten kunnen best vastgelegd worden in een familiecharter.

Men laat zich het best omringen door een expert of adviseur familiebedrijven om zoveel mogelijk de emoties uit de discussie te halen.

.

.

Bedenkingen, vragen of hulp nodig?

Blijf er niet mee zitten. Een eerste advies is altijd vrijblijvend. Contacteer mij

 • via mijn website,
 • per e-mail
 • bel/sms naar 0497/29.27.21. Ben ik niet telefonisch bereikbaar, spreek dan gerust een bericht in. Ik bel je dan zo spoedig mogelijk terug.
 • Je kan ook steeds een vrijblijvende telefonische afspraak reserveren op dinsdag- of donderdagvoormiddag. Liever een ander moment? Bel/sms naar 0497/29.27.21.

.

Naar vorige deel in deze reeks: Geen planning inzake overdracht naar de volgende generatie

.

5 post-corona uitdagingen voor familiebedrijven (5/5)