Risico’s voor de continuïteit van de onderneming (deel 1/3)

Foto bij artikel over gemiddelde werkweek van de ondernemer. Hamvraag van ons onderzoek is in welke mate dit een impact heeft op de continuïteit van de onderneming.

Ondernemers nemen het niet zo nauw met de klok

Uit het De Tijdstrijd-onderzoek van Teamleader in 2016 blijkt dat de gemiddelde ondernemer op zondag afklopt op 55 gewerkte uren.

In De Tijd verwees men in 2019 naar een onderzoek van Eurostat. Zelfstandigen in België werken gemiddeld bijna 53 u per week – liefst 6 uur boven wat gemiddeld gangbaar is in Europa.

Volgens onderzoek door Unizo werkt meer dan 40% van de ondernemers gemiddeld 60 u of langer. Bijna 1 op 5 werkt per week gemiddeld zelfs meer dan 70 u.

In onze steekproef geeft 1 op 4 ondernemers aan het werk meestal gedaan te krijgen in maximum 60 uur. Naarmate er meer actieve medewerkers en familieleden betrokken zijn bij het bedrijf, lijkt een groter gedeelte van de ondernemers hierin te slagen.

.

26% ondernemers stelt overtuigend dat zij hun werk gemiddeld in maximum 60 u per week rond krijgen.
26% van de ondernemers stelt ook expliciet dat zij hun werk meestal niet rond krijgen in dit tijdsbestek.
Van helemaal niet akkoord (links) tot helemaal akkoord (rechts)

Wie met 10 tot 19 personen werkt in de onderneming, lijkt de meeste kans te maken om het werk afgerond te krijgen binnen gemiddeld 60 uur. Naarmate de onderneming kleiner is en eigenaardig genoeg ook naarmate zij groter wordt, lijkt dit voor een stijgende groep terug minder evident. De extremen aan beide kanten worden dan terug groter.

.

Waarom dit onderzoek?

De voornaamste doelstelling van onze steekproef is om ondernemers te laten stilstaan bij de mate waarin zij risico lopen dat de continuïteit van hun onderneming in het gedrang komt. We delen graag onze bevindingen.

Als expert familiebedrijven help ik ondernemingen om professioneler te gaan werken en overdracht naar de volgende generatie zo optimaal mogelijk voor te bereiden. In gesprekken met ondernemers over overdracht hoor ik hen vaak zeggen dat ze de onderneming met betere fundamenten wil nalaten dan ze nu heeft. Zo wil men de overdracht naar de volgende generatie vlotter laten verlopen.

.

Wat als er nu iets onverwachts zou gebeuren?

Mijn betrokkenheid bij overnames heeft me geleerd dat er een aantal zaken van invloed zijn op de prijs en de bereidheid om de onderneming over te nemen. Naast fit met de eigen cultuur van de organisatie, spelen onder andere een rol:

  • de huidige en de te verwachten financiële resultaten;
  • de kwaliteit van het team;
  • de mate waarin de kennis verspreid is over de organisatie en het risico dat men loopt wanneer de overdrager en/of key spelers de onderneming verlaten.

Is de onderneming meer dan de zaakvoerder alleen?

Je kent dit vast wel: “Ik ken nog niemand die dood is gegaan van te veel te werken.” Werken en bewegen is gezond. Dus daar zit een grond van waarheid is. Anderzijds. Je kent vast en zeker wel iemand die zich overzet heeft en de handdoek heeft moeten werpen – al dan niet tijdelijk.

Grenzen respecteren is belangrijk. Ga je er over heen dan kan de continuïteit onder bepaalde omstandigheden mogelijks in het gedrang komen. Maar dat is niet het belangrijkste punt dat ik hier vandaag wil maken.

Wanneer je overdraagt, zal de overnemer zichzelf altijd de vraag stellen: Gaat het hier om een ‘one man show’ of koop ik een bedrijf?

Hoe meer uren je werkt, hoe sneller het vermoeden ontstaat dat alles om jou draait. Als dat zo is, heb je geluk wanneer je het alleen voelt aan de prijs die men bereid is te betalen voor de familiale onderneming. Als je er al niet blijft mee zitten?

.

Familiale zaakvoerders dragen een zware verantwoordelijkheid

Zij zorgen niet alleen voor de goede dagdagelijkse werking en het bestuur van de onderneming, maar zijn ook verantwoordelijk om het vermogen van de onderneming te beheren. We verwijzen terug naar onze tempel voor de familiale onderneming.

Toewerken om een stevige tempel na te laten wanneer men overdraagt bij pensioen is niet voldoende. Wie de risico’s vandaag niet afdekt welke de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen, neemt het risico te eindigen met een familie met lege zakken. En misschien ook wel gebroken harten!

Denk er vast en zeker eens over na:

Wat als ik morgen gedwongen moet verkopen of overdragen?

.

In deel 2 hebben we het over hoe tevreden ondernemers zijn met de cash flow en de financiële resultaten van hun bedrijf.

.

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

.

Wil je in minder dan 1 minuut een zicht krijgen op welke risico’s de continuïteit van jouw onderneming in het gedrang brengen? Klik hier om volledig anoniem deel te nemen aan ons onderzoek.

Risico’s voor de continuïteit van de onderneming (deel 1/3)
Getagd op: