Risico’s voor de continuïteit van de onderneming (deel 2/3)

Doelgericht werken. Maak een strategisch plan op

Ondernemers met een visie en een uitgeschreven plan zijn meer uitgesproken tevreden over de operationele winst en hun cash flow

Een gezonde operationele winst en een positieve cash flow laat een ondernemer met een gerust gemoed slapen. Het is het eerste waar een potentiële overnemer naar kijkt. En uiteraard: wanneer het dik tegen valt, komt de continuïteit van de onderneming in het gevaar.

Uit onze steekproef blijkt dat slechts 1 op 3 ondernemers uitgesproken tevreden blijkt te zijn met de operationele winst en de cash flow van hun bedrijf.

.

Alle ondernemingen in steekproef (n=72)

.

Onze steekproef brengt ook aan het licht dat slechts 1 op 7 ondernemers een duidelijk beeld heeft waar ze binnen 5 jaar willen staan en hierbij de vertaling gemaakt hebben naar een strategisch en financieel plan.

In de Code Buysse III met aanbevelingen over corporate governance voor niet-beursgenoteerde ondernemingen wordt expliciet gesteld dat het belangrijk is dat “de ondernemer in de regelmatige strategische oefening een kapitaal- en investeringsprognose maakt“. Onze steekproef toont het belang hiervan aan.

.

Wie niet weet haar hij naartoe gaat, komt zelden aan op zijn bestemming.

.

Een strategisch plan uitwerken loont voor de familiale onderneming

Het is evident dat een strategie met een financieel plan zorgt voor focus. Het helpt ook duidelijkheid scheppen of de geplande investeringen die nodig zijn om de visie in praktijk om te zetten wel realistisch is. Het kan ook zijn nut hebben bij het overtuigen van investeerders en familiale aandeelhouders.

Ondernemingen die weten waar ze naartoe willen en dit uitgewerkt hebben in een strategisch en financieel plan, komen aan op de bestemming die ze in gedachten hadden.

Meer nog, ze zijn merkelijk meer tevreden over de operationele winst en de cash flow van hun bedrijf. Zo blijkt dat 2 op 3 ondernemers – dus dubbel zoveel – overtuigend tevreden te zijn als het gaat over hun financiën.

.

Ondernemingen met een uitgeschreven toekomstplan

.

Wie nu nog durft zeggen dat een strategisch plan geen waarde heeft voor een kmo heeft ongelijk.

Maak dus werk van die gedeelde eigenaarsvisie voor het familiebedrijf en vertaal dit door naar wat dit verder betekent voor het uitbouwen van een performant bedrijf. En beantwoord meteen ook de andere vragen. Het verhoogt alleen maar de kans dat de familie met warmere harten en dieper gevulde zakken samen met elkaar rond de tafel kan zitten.

.

.

Wat mag je volgende keer verwachten?

In deel 3 en het laatste onderdeel over ons onderzoek naar risico’s die de continuïteit van het bedrijf in gevaar kunnen brengen, zoomen we in op de mate waarin ondernemers zijn voorbereid op onverwachte gebeurtenissen.

In deel 1 hadden we het over de vraag of de onderneming meer is dan de zaakvoerder alleen.

.

Bron afbeelding: Gerd Altmann via Pixabay

.

Wil je in minder dan 1 minuut een zicht krijgen op welke risico’s de continuïteit van jouw onderneming in het gedrang brengen? Klik hier om volledig anoniem deel te nemen aan ons onderzoek.

Risico’s voor de continuïteit van de onderneming (deel 2/3)
Getagd op: