Toekomstplan deel 3/4: realiteitscheck

Velen onder jullie zijn ondertussen met de SWOT-analyse aan de slag gegaan en willen overgaan tot het ondernemen van actie. Dat is nu eenmaal de aard van de ondernemer.

Graag nodig ik je uit om nog even een stap achteruit te zetten.

Ik heb je eerder gevraagd om te evalueren wat er in de wereld om je heen aan het gebeuren is. Check zeker of je compleet bent geweest door onderstaande zaken te overwegen.

.

Is je analyse van de externe wereld compleet?

Bij een grondige externe analyse worden altijd volgende factoren onder de loep genomen:

 • Demografie – wijzigingen in omvang, samenstelling en ruimtelijke verdeling van de bevolking.
 • Economie – huidige en verwachte evolutie van de economie en de keuzes die mensen maken bij de productie, consumptie en distributie van goederen en diensten
 • Sociaal-maatschappelijk – trends op vlak van levensstijl (bv minder roken, gezonder gaan leven), familiestructuren (vb. meer singles en samengestelde gezinnen), arbeidsethos (vb. reductie arbeidstijd, verlenging loopbaan), verhouding en relaties tussen jongeren, ouderen en de verschillende generaties, …
 • Technologische ontwikkelingen
 • Ecologie – aandacht voor milieu en duurzaam ondernemen
 • Politiek / legaal – wijzigingen die de onderneming kunnen beïnvloeden. bv. nieuwe wetgeving, verkiezingen, nieuwe standaarden op vlak van gezondheid en veiligheid, bescherming van de consument, privacy, …

Hieronder zetten we een reeds een aantal zaken op een rijtje die bijna elke onderneming naar aanleiding van de corona-crisis zullen treffen. Overweeg welke relevantie ze hebben voor jouw bedrijf.

Trends

Er werd reeds een economische recessie aangekondigd voor de corona-crisis. Vandaag wordt economische depressie reeds in de mond genomen. Dit betekent dat angst gaat regeren in de komende weken en maanden. Hierdoor zouden mensen en ondernemingen onverwacht uit de hoek durven komen. Dit komt omdat – ondanks de huidige golf van solidariteit – het individualisme toch steeds komt bovendrijven. Zo heeft het management achter de keten ‘Action’ reeds eenzijdig de betaaltermijnen voor hun leveranciers verlengd van 2 naar 3 maanden.

Hoe ga jij reageren op klanten, medewerkers, of leveranciers waar de angst bij toeslaat?

Digitaal staat nu centraal. Nu sommige mensen noodgedwongen het gemak er van ontdekken en bedrijven massaal er op inzetten, moet je er voor zorgen dat je de boot niet gaat missen voordat je helemaal niet meer relevant bent voor jouw klanten.

Staat digitaal bij jou op de agenda? Staat bij jouw versterking van de klantenervaring met stip genoteerd?

De kans is groot dat gezondheid een meer dominante plaats gaat krijgen in de komende 6 à 12 maanden. Het kan een opportuniteit vormen voor sommige ondernemingen. Het kan echter ook een bedreiging vormen. Denk bijvoorbeeld aan de deeleconomie of de verhuur van goederen.

Stel dat ‘social distancing’ en ontsmetten de norm wordt, welke impact heeft dit op de inrichting van je werkplaats en de daaraan verbonden processen? Welke impact hebben langdurende maatregelen op je marketing initiatieven en je verkoopteam? Zal je product of dienst nog steeds een antwoord bieden op de noden van de consument?

Deze crisis zal een zwaardere impact hebben dan de meesten onder ons op dit moment inschatten. Meer dan ooit zal leiderschap nodig zijn. Er is nood aan krachtige personen die de richting tonen.

Wat doe jij om het leiderschap binnen je onderneming en van jezelf te versterken?

Markten en sectoren

Deze crisis is globaal en we staan nog maar aan het begin van de uitbraak van het virus wereldwijd. Wanneer bedrijven terug opstarten, is de kans op verstoringen in de logistieke keten groot omdat de partners waarmee men samenwerkt op een ander moment zullen getroffen worden.

Doordat wereldwijd een aantal bedrijven en organisaties in moeilijkheden gaan komen door deze crisis, zullen ongetwijfeld ontslagen volgen. In sommige multinationale organisaties zal bovendien de corona-crisis als excuus aangewend worden om bepaalde wijzigingen en kostenbesparingen versneld door te voeren. Het consumentenvertrouwen zal afnemen, de consumptie zal zaken en bovendien zullen bedrijven ook minder geneigd zijn om te investeren.

De concurrentie zal toenemen doordat het aanbod groter zal zijn dan de vraag. De kans op een prijzenslag wordt hierdoor ook groter.

Op basis van wat we nu zien en weten van vorige crisissen, plus dat slechts geleidelijk aan beschermingsmaatregelen zullen gelost worden, mogen we volgens mij de volgende evolutie op korte termijn verwachten:

Verliezers

 • Evenementen sector: optredens, concerten, festivals, pretparken, sportwedstrijden, bioscopen, theater, beurzen, …
 • Horeca en toerisme
 • Luchtvaart en vliegtuigbouw
 • Retail – enkele faillissementen waarna plaats wordt ingenomen door nieuwe spelers
 • Deeleconomie
 • Filmindustrie
 • Bouw en vastgoed
 • Auto-industrie
 • Elektronica
 • Transport en logistiek – weg, zee en in de lucht

Winnaars

 • Zorgsector
 • Farmacie en biotech
 • E-commerce
 • Recyclage
 • IT (thuiswerken en studeren
 • Beschermende kledij en medische materialen
 • Doe-het-zelf
 • Sectoren die voordeel hebben bij lagere olieprijzen

Wie diensten en goederen levert – direct of indirect – aan de sectoren waar de grootste klappen zullen vallen, dienen ook zichzelf heruit te vinden.

Kan je jouw goederen of diensten eerder richten op de sectoren waar de groei of uitgaven zullen stijgen?

In tijden van hogere werkloosheid worden mensen creatief. Je mag dus verwachten dat er nieuwe disruptieve modellen en nieuwe concurrenten de weg zullen vinden naar jouw markt.

Wat zou disruptief kunnen zijn voor jouw bedrijf? Kan jijzelf zorgen voor die disruptie zodat de anderen gedwongen worden om te achtervolgen?

Macro-economische en overheid

Op dit moment is er een vrij soepel monetair beleid en men mag verwachten dat de overheid investeringen zal gaan doen. Meest logisch zet zij in op nieuwe technologieën en projecten welke België en Europa een concurrentieel voordeel kunnen bieden of welke beantwoorden aan een nood – bijvoorbeeld vergroening wagenpark, groene energie, artificiële intelligentie,… Daarnaast zal er vraag zijn om een aantal producten te deglobaliseren. Denk hierbij aan mondmaskers en medische apparaten.

Zie je opportuniteiten of bedreigingen voor jouw onderneming in bovenstaande domeinen?

We moeten er ons echter van bewust zijn dat geld investeren in de economie eindig is.

Maar investeringen hebben op korte termijn wel een positief effect op de economie. Zo zal men misschien de investeringen versnellen om de knoop rond Antwerpen en Brussel te ontwarren? Wie weet? Men zal er in ieder geval alles aan doen om iedereen zo snel mogelijk terug uit de werkloosheid te trekken die door deze crisis wordt getroffen.

Subsidies zijn gevaarlijk wanneer ze opeens wegvallen. Denk maar aan de zonnepanelen. Vele installateurs hebben de boeken toen mogen neerleggen.

Indien subsidies worden gegeven of afgenomen voor domeinen waar jouw organisatie actief in is, welke invloed heeft dit?

Eveneens belangrijk is de vraag wie de Amerikaanse presidentsverkiezingen zal winnen. Kan de huidige president zijn mandaat verlengen, dan is de kans groot dat het protectionisme van de V.S. nog groter zal worden onder het motto: “America first”. Protectionisme is trouwens meestal de eerste ongezonde reactie op een crisis. Dus we mogen er ons zeker aan verwachten.

Welke invloed heeft meer protectionisme op de import / export van goederen en diensten die jij levert met jouw bedrijf?

.

Hiermee hebben we meteen ook enkele van de meer moeilijke thema’s aangekaart inzake de analyse van wat extern een invloed heeft op de onderneming.

In het volgende en laatste deel leggen we de nadruk op een meer in de diepte analyse van de klanten en leveranciers. Soms leveren die inzichten geld op uit onverwachte hoek. Daarnaast gaan we ook even door op de meest voorkomende strategische en operationele uitdagingen zodat je meteen ook kan afchecken of deze ook relevant zijn voor jouw bedrijf.

Wil jij ook aan de slag met onze template, download deze via deze weg.

Toekomstplan deel 3/4: realiteitscheck