Opvolging

Voor elke familiale onderneming is het regelen van de opvolging een cruciale uitdaging. Op zo een moment lopen de emoties vaak hoog op.

Een gestructureerd proces met aandacht voor het familiebedrijf als systeem is de beste manier om gedragen en werkbare oplossingen te implementeren.

Wij vertrekken hiervoor vanuit volgende vragen:

 1. Waar wil je als familiale aandeelhouders naartoe met het familiebedrijf?
  Het is belangrijk dat de familie zich kan scharen achter een gemeenschappelijk plan waar men met het familiebedrijf op lange termijn naartoe wil. Deze visie wordt vertaald in een eigenaarsplan waarbij eveneens de impact op het strategisch plan van de onderneming wordt geëvalueerd. Indien het niet mogelijk is om een gemeenschappelijk plan uit te werken, zal met de familie geëvalueerd worden welke opvolgingsalternatieven mogelijk zijn.
 2. Wie zal het familiebedrijf leiden?
  Indien de leiding van het bedrijf in handen dient te blijven van de familie, moet een bekwame en gemotiveerde leider gevonden worden. In samenwerking met een gespecialiseerd selectiekantoor worden de kwaliteiten en motivatie van de mogelijke opvolgers in kaart gebracht.
 3. Hoe wil je het familiebedrijf besturen?
  Bij overdracht van de onderneming wordt vaak ook een wijziging doorgevoerd in de wijze waarop het bedrijf wordt bestuurd. Hierbij verschuift de bepaling van de strategie en toezicht op de werking van de onderneming naar een actieve raad van bestuur of raad van advies. Afspraken hieromtrent worden best vastgelegd in een familiaal charter.
 4. In welke rol wil je met de familie actief zijn in het bedrijf?
  De familie kan een actieve rol spelen, doch kan ook externen aanstellen om het bedrijf te leiden. Bij overdracht en integratie van familie in het bedrijf verandert steeds de dynamiek in het bedrijf. Bij opvolging verschuift de overdrager wellicht naar adviseur. De opvolger neemt wellicht de leiding over en worden aandeelhouder. Om te vermijden dat er conflicten komen over o.a. aandeelhouderschap, verloning, overleg, medezeggenschap of aanwerving van familieleden, worden best vooraf de spelregels hiervoor vastgelegd in een familiaal charter.
 5. Hoe wil je de eigendom structureren?
  De overdracht van de eigendom dient op een juridisch en fiscaal sluitende manier afgerond te worden. Hierbij dient best ook rekening gehouden te worden met het erfrecht. Hiervoor wordt dan ook samengewerkt met juristen, notarissen, fiscaal adviseurs en vermogensplanners.

Trajectbegeleiding

Na een intake gesprekken wordt meestal een opstartvergadering ingepland met de volledige familie waar onze aanpak wordt uiteengezet. Daarna worden individuele gesprekken gevoerd om tot een diagnose en aanbevelingen te komen.  Na feedback omtrent de aanbevelingen wordt een actieplan uitgewerkt waarna wordt overgegaan tot implementatie.

Na de diagnose wordt soms besloten om de problematiek van overdracht te vereenvoudigen door het bedrijf te verkopen, door het bedrijf op te splitsen of door te snoeien waardoor één of meerdere familieleden worden uitgekocht.

In vele gevallen zal echter gekozen worden om de complexiteit van de overdracht te managen. In dat geval worden de definitieve rollen vastgelegd voor de familie. Het kan echter gebeuren dat er gekozen wordt om een externe manager, al dan niet op interim basis, aan te trekken totdat de volgende generatie klaar is om de volgende stap te zetten.

De gemaakte afspraken worden vertaald in een familiecharter, in een aandelenovereenkomst of in de statuten.  Vaak behoort het opzetten van een Raad van Advies, Raad van Bestuur of familieforum ook tot de actiepunten. Indien onmiddellijk de overdracht aan de orde is, wordt de waarde van het bedrijf bepaald. Het project wordt finaal afgerond met de ondertekening van de overdracht.

@ Contacteer mij voor vrijblijvende afspraak