fbpx

Professionaliseren onderneming

.

Verantwoorde eigenaars professionaliseren het familiebedrijf

Als familiale eigenaar rust op jouw schouders de verantwoordelijkheid om de continuïteit en de winstgevendheid van het bedrijf te beschermen. Dit doe je door voortdurend werk te maken van het professionaliseren van jezelf en het familiebedrijf. Want als eigenaar van de onderneming is men verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling en de goede werking van de onderneming.

.

1. Professionaliseren van het bedrijf

Kenmerken van een professioneel bedrijf

Vooreerst dien je vast te leggen welke richting je uitgaat. Zo niet kom je nooit aan op de de gewenste bestemming. Naast het bepalen en implementeren van de visie en strategie, heb je ook de uitdaging om een klantgerichte structuur en transparante processen op te zetten. Hierbij dien je je te laten omringen door bekwame managers en competente medewerkers zodat je de vooropgestelde doelstellingen bereikt. Dit betreft zowel de bedrijfsdoelstellingen als de financiële return verwacht door de familie.

Hoe de maturiteit van je onderneming zichtbaar maken?

Met onze quickscan en onze meer uitgebreide scan maturiteit onderneming bieden we je inzicht hoe de fundamenten van de familiale onderneming te versterken. Bovendien reiken we je suggesties aan om de uitdagingen van vandaag aan te pakken. Met de scan maturiteit onderneming krijg je bovendien een beeld van hoe aantrekkelijk je bedrijf is voor potentiële overnemers. Op die manier kan je je ook beter voorbereiden op de overdracht of een overname.

Wil je het teamwerk en de samenwerking van je team te versterken, neem gerust dan ook hier een kijkje.

.

2. De governance van het bedrijf uitbouwen

Waarom is corporate governance belangrijk?

De principes van corporate governance dien je als onderneming zo goed als mogelijk na te streven. Dit ongeacht de grootte of fase waarin de onderneming zit. Dit omdat ze er voor zorgen dat je onderneming op een goede en transparante manier wordt bestuurd, geleid en gecontroleerd. En dit met als belangrijkste doelstelling de waardecreatie op lange termijn. Deze principes vindt je neergeschreven in de Code Buysse.

Het doel van deze code is om je als ondernemer praktische richtlijnen en concrete tips aan te bieden die kunnen bijdragen tot de groei van je onderneming. Het gaat om aanbevelingen, die je vrijwillig en flexibel kan implementeren. Dit op maat van je eigen onderneming. Weet echter dat je aan verschillende voorwaarden dient te voordoen om een banklening te verkrijgen of om bepaalde klanten en instellingen te kunnen binnenhalen. Het is dus wel belangrijk dat je er aandacht aan besteedt.

Welke niveaus van maturiteit bestaan er in corporate governance?

In één van onze blogs hebben we het er reeds over gehad. Heel kort samengevat.

In een fase streef je de basisprincipes van deugdelijk bestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen na. Onderdeel hiervan is hierbij om je raad van bestuur effectief te organiseren.

In een tweede fase verruim je je blik door het binnenhalen van externe expertise in een raad van advies. Dit is een adviesorgaan die je een klankbord biedt.

In een laatste fase wordt een actieve raad van bestuur met externe bestuurders aangesteld. Dit betekent dat in je familiebedrijf er niet-familieleden actieve daden van beheer stellen in je raad van bestuur. Op dat moment sta je toe dat externen beslissingen nemen over de strategie, de werking en het professionaliseren van het familiebedrijf. Zij hebben bovendien een belangrijke impact op de aanstelling van het management in de onderneming. Daartegenover staat dat zij ook verantwoordelijkheid dragen voor hun daden en beslissingen.

Een belangrijk element in corporate governance is het organiseren van de aandeelhoudersvergadering. Wanneer de raad van bestuur haar werk heeft gedaan, verlenen zij kwijting voor hun daden. Daarnaast beslist men ook over het al dan niet uitbetalen van een dividend.

Hoe de maturiteit van de governance meten?

Onze uitgebreide scan maturiteit onderneming biedt je inzicht hoe de fundamenten van de familiale onderneming te versterken. Daarin is ook ruim aandacht voor de principes van deugdelijk bestuur.

De Scan Corporate Governance en Werking van Raad van Bestuur biedt je een antwoord op vlak waar je staat zoals de naam van de scan het zelf zegt. Dit is familiale ondernemingen die reeds een actieve raad van bestuur hebben – al dan niet met externen in. Professionaliseren van het familiebedrijf wordt op die manier duidelijk meetbaar gemaakt. Het biedt uiteraard ook een zicht op waar de raad van advies sterk staat, maar ook waar zij meer aandacht kan of moet besteden.

Hoe kunnen wij je verder nog ondersteunen?

Naast de mogelijkheid om de werking van je raad van bestuur te evalueren, kunnen wij je ondersteunen bij de eerste raden van bestuur. Zo zorg je er voor dat je goed opgestart geraakt. Dit is vooral belangrijk wanneer je werkt met leden die hiermee nog geen ervaring hebben.

.

3. Overleg en governance van de familie organiseren

Het doel van familiale governance

Naast het professionaliseren van het bedrijf en het uitbouwen van de corporate governance, is men in overleg met de familie ook verantwoordelijk voor:

  • het bewaken van de familiewaarden;
  • het vastleggen van de fundamentele doelstellingen van het familiebedrijf;
  • het regelen van de wijze waarop men informatie uitwisselt en overleg pleegt omtrent de familiale onderneming;
  • het structureren van de eigendom;
  • het maken van afspraken over hoe men omgaat met meningsverschillen en conflict.

Hoe de maturiteit van de familiale governance versterken?

De Scan Familiale Governance en Overdracht is een tool voor jou die je helpt om de sterktes en opportuniteiten voor het verbeteren van de familiale governance in kaart te brengen. Daarnaast kunnen wij je helpen bij het opzetten van familiaal overleg en het vastleggen van afspraken in een familiecharter.

.

4. De opvolging en overdracht regelen en organiseren

Finaal, een niet te onderschatten verantwoordelijkheid voor jou, is de opvolging en overdracht regelen. Daartoe behoort onder andere het identificeren van geschikte opvolgers en deze voor te bereiden om het familiebedrijf te gaan leiden.

Zowel voor het plannen van de overdracht als voor het ontwikkelen van je opvolgers bieden wij je ondersteuning. Zo maken wij het professionaliseren van het familiebedrijf eenvoudiger voor jou. Je kan gebruik maken van ons competentiemodel voor het evalueren van je opvolgers of het uitwerken van een ontwikkelingsplan. Op vlak van de opvolging en overdracht helpen wij je dit beter te plannen via een professioneel coaching en advies traject.

.

Zoek je een partner voor het professionaliseren van je familiebedrijf?

Wij functioneren als jouw klankbord of wingman wanneer jij als verantwoordelijke familiale eigenaar jezelf wilt ontwikkelen en het bedrijf verder wilt professionaliseren. Wij helpen je antwoord bieden op de vijf essentiële vragen voor familiale ondernemingen. Dankzij onze in huis ontwikkelde scans helpen we jou direct op de juiste weg. Op een onderbouwde manier weet je aan de slag te gaan zodat je volop van het vertrouwen van je familie kunt blijft genieten of het terugwinnen. Verder kunnen wij je bijstaan met coaching, training en advies op maat.

@ Contacteer ons voor een eerste gratis en vrijblijvende afspraak met je vragen en uitdagingen over het professionaliseren het familiebedrijf.