fbpx

Samenwerking in het familiebedrijf

.

Samenwerking: de ultieme sleutel tot betere financiële prestaties

Het is niet voor niets dat men zegt dat om te kunnen presteren het af en toe eens moet kunnen stormen. Vandaar, samenwerking in het familiebedrijf is het beste recept voor langdurig succes. Dit generatie na generatie! Teamwerk werkt.

.

Wanneer was de laatste discussie in je team?

Is het reeds lang geleden? Dan zit je misschien met een team met veel introverte persoonlijkheden? Hen moet je uit hun kot lokken.

Misschien zit je met een team van volgers? Zeggen ze altijd ja? Ongeacht wat je voorstelt? Wanneer jij en het team elkaar onderling niet uitdagen, loop je mogelijk samen richting afgrond. Want wat als jij het fout hebt? Hoe zorg jij er anders voor dat je komt tot goede besluiten?

.

Overleg in familiebedrijven is cruciaal

Om een succesvol team of familiebedrijf uit te bouwen, dien je af en toe eens hard te discussiëren. Maar steeds constructief. Meningsverschillen mogen jullie niet uit de weg gaan. Want door te praten en overleggen kom je tot betere inzichten, besluiten en betere prestaties. Dit vertaalt zich vervolgens in een hogere klantentevredenheid, loyaliteit van medewerkers en harmonie binnen de familie. Ultiem zie je je bedrijf groeien. Het genereert meer omzet en de winst stijgt. Samengevat, wanneer je je team kunt overtuigen, volgen de klanten en de verkoop vanzelf.

Vandaar: verstrek continu de samenwerking in het familiebedrijf! Er is een Afrikaans gezegde dat zegt: Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver geraken, ga dan in team!

.

Een familieteam functioneert op dezelfde manier als een andere team

Een familieteam functioneert niet anders dan een ander team. Enkel door samenwerking bereik je meer. Al is er natuurlijk wel de familieband en het gemeenschappelijk bloed die jullie bindt. Dat maakt dat een familiebedrijf een extra kracht bezit. Door samen te werken kunnen jullie uit extra energie putten om een mooi succesverhaal te schrijven.

Wanneer echter het vertrouwen op een laag pitje staat? Dan dien je op te letten! Want op die manier kan deze kracht leiden tot een volledige verlamming van jullie familiebedrijf. Dit vertaalt zich in doelstellingen die niet worden behaald. En dus stagneert of daalt je omzet en winst. Kan je niet langer aller mondjes voeden, dan komen familiale relaties nog meer onder spanning te staan. Bijgevolg, de sfeer dreigt buiten het werk ook te zakken tot onder het nulpunt. Nieuwjaar en moederdag worden dus opeens minder aangenaam.

Stelt zich een dergelijke situatie? Dan is het tijd voor jou om in te grijpen. Mogelijks gaat het gewoon om een misverstand. Of kan snel een oplossing gevonden worden. Dus, waar wacht je nog op? Het is tijd om de samenwerking in het familiebedrijf terug naar een hoger niveau te brengen.

.

Last van oververhitte discussie, geen overleg meer mogelijk of conflict?

Dit is een uitdaging van een totaal andere orde. Direct hieronder gaan we dieper in op hoe we een team of familieteam naar het volgende niveau kunnen brengen. Wanneer overleg moeilijk wordt of conflicten de samenwerking in het familiebedrijf sterk bemoeilijken, dan is een specifieke interventie nodig.

Is dit het geval bij jullie? Dan scrol je best direct verder door naar beneden. Je zal zien dat we je ook in die gevallen kunnen helpen.

.

Hoe evalueren wij de kwaliteit van het overleg en teamwerk?

Je wilt dat de maturiteit van de samenwerking van je team of je familie op een methodische manier in kaart brengen. Als voormalig personeelsmanager weten wij beter dan wie ook op welke tools en technieken hiervoor terug te vallen. Want wij kennen diegene die reeds meerdere malen hun succes hebben bewezen.

Wanneer we je zeggen dat investeren in betere samenwerking in het familiebedrijf werkt, dan spreken we uit ondervinding. Wij zijn vooral geïnspireerd door het orming-model van Tuckman en het boek van Lencioni over “De vijf frustraties van teamwerk“. Hiervan weten we zeker dat het werkt want we hebben het zelf ervaren en gezien.

.

Waar focussen we bij teamwerk op?

In eerste instantie checken wij of alle bouwstenen in jouw team aanwezig zijn. We doen dit door volgende elementen te onderzoeken:

1. Doelen

 • Is er een gemeenschappelijke richting?
 • zijn de doelen duidelijk en aanvaard?
 • Is er voldoende focus op het resultaat?

2. Rollen

 • Kent iedereen zijn rollen en taken?
 • Accepteert iedereen zijn rollen en taken?
 • In welke rol voelt iedereen zich het meest goed?
 • Neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid op?

3. Afspraken

 • Op welke manier komen jullie tot een besluit?
 • Wat zijn de afspraken omtrent het pakken van een uitdaging of probleem?
 • Hoe organiseren jullie je werk?
 • Op welke wijze wordt een vergadering geleid?
 • Hoe leggen jullie afspraken vast omtrent het behalen van resultaten?
 • Toont iedereen engagement?
 • Hoe gaan jullie om met conflict?

4. Onderlinge relaties

 • Hoe stevig is de teamgeest?
 • Is er ruimte voor constructieve open discussie?
 • Heerst er onderling respect en vertrouwen?
 • Is er een open, lerende dialoog?

Wat ons onderscheidt van anderen wanneer je ons vraagt om ondersteuning bij samenwerking in het familiebedrijf, is dat wij als adviseur familiebedrijven kennis hebben van de dynamiek die leeft in een familiale onderneming. Hierdoor kunnen wij een extra dimensie toevoegen.

.

Stappenplan teamscan

Na een intakegesprek wordt een opstartvergadering ingepland met jouw team of familie. Tijdens dit moment lichten we onze aanpak toe en leggen we afspraken vast.

C.G. TOTEM methodiek teamscan over maturiteit teamwerk en samenwerking van het team of de familie actief in het familiebedrijf

Vervolgens doen we een beperkte audit of screening van de huidige situatie. We doen dit aan de hand van individuele interviews met behulp van een aantal korte gestandaardiseerde vragenlijsten. Daarnaast evalueren we met onze scan de fundamenten van je onderneming. Op die manier krijg je ook zicht op de de uitdagingen waar je team voor staat. Het voordeel hiervan is dat je ook inzicht krijgt op welke manier je het familiebedrijf kunt versterken.

Op basis van deze inbreng presenteren wij onze observaties, de mogelijke opties en de te ondernemen acties voor jullie team. Ofwel lichten we deze resultaten toe aan jouw volledige team in de vorm van een workshop. Een andere mogelijkheid is dat we onze aanbevelingen met jouw doorpraten als verantwoordelijke van het team. Je kunt vervolgens op ons rekenen voor ondersteuning bij de uitwerking van een actieplan.

Desgewenst blijven wij ter beschikking voor opvolging van de implementatie van de gekozen acties. Dit kan als klankbord, coach of begeleider. Finaal volgt sowieso een opvolgingsgesprek. Zo kunnen we samen met jou en je team de vooruitgang meten. Door deze sessie met je team streven we samen met jou naar blijvende verbetering en vooruitgang. En dus zo werken we dan ook een verbeterde samenwerking in jouw familiale onderneming in de hand.

.

Voordelen voor het team en je familiebedrijf

Met onze trajectbegeleiding krijg je in beperkte tijd (1 à 3 weken) zicht op de maturiteit van je team en de kwaliteit van de funderingen van je familiale onderneming. Maar focus ligt uiteraard op hoe de samenwerking met je familie of team een bijdrage levert tot de resultaten van de familiale onderneming. Jij krijgt dus inzichten waar je met je team staat. En hoe matuur je team is. Bovendien krijgt je ook inzicht in hoe jij jouw team naar een hoger niveau kunt brengen. Op die manier kan je direct met je familie of team aan de slag.

.

De opbrengst is een fractie van de investering

Deze investering verdien je zo terug. Want binnen de kortste keren heb je een veelvoud ervan terugverdiend. Het recept is eenvoudig: meer engagement en beter teamwerk leidt tot hogere effectiviteit. Dit resulteert in een stijging van de efficiëntie en een verbetering van de resultaten van de onderneming. Zo eenvoudig is het dus. Daar mag je zeker van zijn.

Voor onze professionele teamscan investeer slechts €1.995 excl. btw in jou en je team.

Wat zit hierin inbegrepen?

 • De opstartvergadering met je volledige team;
 • Een quickscan die zicht biedt op de fundamenten van je onderneming;
 • Een analyse van de teamwerking aan de hand van 3 korte teamvragenlijsten en een persoonlijk gesprek met elk teamlid (45 à 60 minuten);
 • Presentatie van onze observaties en aanbevelingen;
 • Een opvolgingsgesprek.

Vanaf het zesde teamlid betaal je per persoon telkens €150 excl. btw extra.

Geef je liever de voorkeur aan een workshop in plaats van een teamscan? Ga je liever direct in interactie met je team? Of is het team er gewoonweg klaar voor? Dan kan dit ook.

We bespreken graag met jou je noden en wensen.

.

Is je familieteam bijna het volledige team die betrokken is bij de familiale onderneming?

Wanneer zowel samenwerking op het werk als daarbuiten een uitdaging vormt, kan je overwegen om de uitgebreide combo scan maturiteit onderneming en scan familiale governance en overdracht. Voor een beperkte extra investering krijg je nog meer waardevolle inzichten in hoe je samenwerking met je familie kunt versterken. Want samenwerking stopt bij familiebedrijven niet aan de voordeur van het bedrijf. In familiale ondernemingen dient men namelijk ten allen tijde aan hetzelfde zeel te trekken.

.

.

Hoe komt het dat het overleg stroef verloopt en wat kan je er aan doen?

Vaak ontstaan fricties en meningsverschillen omdat iedereen met een andere bril op naar de wereld kijkt. Soms is het verschil in persoonlijkheid de oorzaak van stroef overleg.

Opdat mensen elkaar beter zouden begrijpen en om optimaal te presteren, raden wij je Insights Discovery aan. We draaien er geen doekjes op. Per slot van rekening werken we allemaal om onze boterham te verdienen.

Insights Discovery is een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel dat inzichten aanreikt over onszelf en anderen. Tijdens een workshop helpen we je meer inzicht te krijgen in jezelf en de anderen. Op die manier wordt het gemakkelijker om af te stemmen op en verbinding te maken met anderen. Verbindende communicatie is de weg naar betere relaties binnen het bedrijf en de familie.

Kort na een Insights Discovery training kan je dan een teamscan doen. Dit dan best onder de vorm van een workshop. Want dan is reeds voldoende openheid en vertrouwen gecreëerd waardoor je er zeker van mag zijn dat je team dan staat te springen om door te groeien naar het volgende niveau.

.

.

Wat als conflict de werking van het familiebedrijf verstoord?

Bemiddeling voor familiebedrijven

In sommige gevallen is de relatie reeds verzuurd of is er een conflict waardoor enkel een tussenkomst van een neutrale derde persoon kan helpen. Ook in dit geval kunnen wij jou en je familie van dienst zijn. Meestal is er meer dat je bindt dan wat je scheidt. In dat geval zoeken we samen met jullie via bemiddeling naar een passende oplossing.

.

Methodiek bij bemiddeling

Na een kennismakingsgesprek voeren wij eerst individuele gesprekken met alle betrokkenen. Zo krijgen we beter zicht op het conflict en de kwaliteit van jullie relatie. Meestal gaan we daarna over tot groepsgesprekken. Eerst en vooral klaren we jullie belangen uit. Na een discussie over de mogelijke opties wordt vervolgens toegewerkt naar oplossingen. Finaal leggen we afspraken vast zodat het conflict uiteindelijk op een constructieve manier wordt opgelost. Soms is dit ook een aanleiding voor je familie om deze in een volgende fase vast te leggen in een familiecharter. Dat is een goed idee. Doch geen must.

.

.

Wanneer het samen in het familiebedrijf niet meer lukt?

Heb je reeds alle mogelijk opties uitgeprobeerd. Stellen wij vervolgens samen met jou vast dat het zo niet verder kan? Dan staan we ter beschikking van de familie om een alternatieve oplossing uit te werken waarin alle partijen zich toch kunnen vinden. Dit kan gaan van het uitkopen van aandeelhouders, het opsplitsen van de onderneming, het verkopen van het familiebedrijf of het aanstellen van een externe manager. Of een andere acceptabele oplossing waar jullie voorkeur aan geven. Alleen een gebrek aan creativiteit kan een oplossing in de weg. Er is dus steeds hoop mogelijk om er samen met je familie uit te geraken.

Wanneer je op een moment komt dat je niet langer met je familie een gedeeld antwoord kan geven op de 5 essentiële vragen relevant voor familiebedrijven, kan je niet anders dan zoeken naar een alternatieve oplossing. Anders komt onherroepelijk de continuïteit van je bedrijf in het gedrag. In dat geval werken we samen met jou en je familie om tot concrete opties en oplossingen te komen. Zo helpen wij jou om de gemoedsrust in het bedrijf te bewaren en de gemoedelijkheid terug te laten keren in je familie.

.

Contacteer ons voor een eerste gratis en vrijblijvende afspraak. Leg ons je vragen of uitdaging voor omtrent teamwerk, overleg of conflict in het familiebedrijf.