DISCOVER | 12 ESSENTIËLE VRAGEN VOOR FAMILIEBEDRIJVEN

Goede afspraken en een gemeenschappelijke visie omtrent deze 12 essentiële vragen brengt duidelijkheid en creëert eenheid binnen de familie. Het helpt ook om problemen te komen. En sta je dan al eens voor een uitdaging, dan heb je al afspraken gemaakt hoe hier mee om te gaan.

Waarom deze vragen belangrijk zijn?

  • Omdat je het succes en de winstgevende groei van de onderneming wilt blijven garanderen – niet alleen vandaag maar ook in de toekomst.
  • Je de gemoedsrust wilt behouden in de familie en onder je medewerkers.
  • De klanten hun vertrouwen moeten behouden in jullie familiebedrijf.
  • Het veel aangenamer voor je is met familiale harmonie dan zonder.
  • Om versnippering van eigendom tegen te gaan en de continuïteit van het familiebedrijf te garanderen.

Goede afspraken en een gemeenschappelijke visie omtrent deze 12 essentiële vragen brengt duidelijkheid en creëert eenheid binnen de familie. Het helpt ook om problemen te komen. En sta je dan al eens voor een uitdaging, dan heb je al afspraken gemaakt hoe hier mee om te gaan.

Welke zijn deze 12 essentiële vragen?

RICHTING BEPALEN

1. Wat willen we als familie bereiken?

2. Waar staan we voor?

3. Welke rol nemen we als familie op?

SUCCES PLANNEN

4. Wat is nodig om onze doelen te bereiken?

5. Hoe kunnen we het bedrijf en de familie versterken?

6. Hoe gaan we optimaal samenwerken?

BALANS ZOEKEN

7. Neemt iedereen zijn plek en verantwoordelijkheden op?

8. Hoe organiseren we de governance?

9. Is iedereen tevreden?

CONTINUITEIT IN DE HAND WERKEN

10. Hoe gaan we de opvolging regelen en overdracht plannen?

11. Hoe wapenen we ons tegen gevolgen van onverwachts vertrek, onbeschikbaarheid en dood?

12. Wat kunnen we leren van anderen?

De 12 essentiële vragen vormen de basis voor succes van familiebedrijven. Wanneer de familie een gemeenschappelijk antwoord kan formuleren op onze vragen, wordt zowel de familie als het bedrijf sterker. Dit is de beste garantie voor een succesvolle toekomst.

Doe nu alvast de quickscan. Zo krijg je meteen een beeld hoever je staat

De quickscan geeft in 4 x 5 vragen een eerste indicatie in welke mate de fundamenten aanwezig zijn om de continuïteit en winstgevendheid van het familiebedrijf te verzekeren. Een must voor wie samen met de familie werkt in de familiale onderneming, waar overdracht weldra aan de orde is of het familiaal vermogen zowel op korte als op lange termijn wenst te beschermen. Deze scan biedt alvast een eerste inzicht in hoe sterk jouw familiale onderneming staat.

Optioneel leggen we je eveneens de top 25 van strategische en operationele uitdagingen binnen familiale ondernemingen voor. Worstel je er met één of meerdere uit deze lijst en durf je het aan om deze met ons te delen? Dan sturen wij je samen met de resultaten van de scan enkele tips hoe andere bedrijven met deze uitdaging omgaan.