Is jouw familiebedrijf voorbereid op een onverwacht Vertrek, Onbeschikbaarheid of Dood?

(deel 1)

Eer Gisteren zei tegen Morgen dat Prior I. Tijd er nog niet had aan kunnen werken omdat Uit Gesteld nog altijd druk bezig was. Hij beloofde echter het later met Over Morgen op te nemen om in te plannen wanneer Ooit het ging doen. Per slot had Van Daag helemaal geen tijd voor waar Wat Kon bang voor was.

Net toen kwamen Spijt en Ver Slagen binnen om te zeggen dat Zoo Pas een bericht had gekregen van Liever Gisteren. Die had droevig nieuws te brengen:

“Continuïteit is in gevaar want er was Van Daag iets overkomen.”

Hopelijk wist Iets wat Nie Mand nu moest doen want On Wetend en Ieder Een zitten met de haren in het hoofd.

Alleen Over Nemer en Hun Slag Doen zagen licht in de duisternis bij dit droevige voorval. Ze zouden Goed Koop in de loop van volgende week wel eens langs sturen bij de familie van Van Daag indien het dramatisch zou aflopen. Wanneer Rea Liseer zegt welke impact deze situatie heeft op hun kinderen, On en Geregeld, zal de familie blij zijn dat Over Name en Ree Actief hen uit de nood willen komen helpen.

Dat Vanharde Werken en Niets Over in naam van Defis Cus ook hun deel zullen komen opeisen, daar is geen ontkomen aan. Had Van Daag het maar besproken met Beter Geregeld.

Auteur: Altijd T.E. Laat

© Steven Boute, adviseur familiebedrijven, C.G. TOTEM (2021)

Pak de VOD op vooraleer je er vodden mee krijgt

OASE[i] is de veelgebruikte afkorting gebruikt om ondernemers te laten nadenken over de consequenties van onverwachte gebeurtenissen op hun kmo of familiebedrijf. Ik gebruik vanaf nu echter liever de afkorting VOD. Eén term om uitdaging en aanpak vanuit een iets breder perspectief te benoemen.

Altijd T.E. Laat wil vermijden dat jou hetzelfde overkomt als Van Daag. Bij het overlopen van de tabel, is het misschien een goede tip om eens op te schrijven wat jij reeds gedaan hebt en besproken met je familie om de impact van VOD op de eigendom van het familiaal vermogen en de werking van je familiebedrijf of KMO te reduceren?

VERTREK
van aandeelhouder of bestuurder
van een medewerker op een kritische functie
van je levenspartner omwille van een relatiebreuk  
ONBESCHIKBAAR
door ongeval
door ziekte
door overmacht*
door een ramp  
DOOD
een plots overlijden
een overlijden relatief snel volgend op de diagnose of het ongeval zonder tijd of mogelijkheid om iets te regelen  

* Herinner jij je nog de vulkaanuitbarsting onder de gletsjer Eyjafjallajökull op IJsland in 2010? Enkele collega’s van mij toen hebben meer dan een week vastgezeten in de Verenigde Staten hierdoor. Stel dat jij door een natuurramp vast te zitten in je hotel zonder elektriciteit of in de mogelijkheid om terug te keren op korte termijn? Welke impact zou dit hebben op je familiebedrijf?

Binnen enkele dagen publiceren we met welke andere VOD je de impact van deze onverwachte gebeurtenissen sterk kunt inperken.


[i] Meer info over acroniem OASE en reden van verkoop familiebedrijven bij -60 jarigen: Pierre Satink, Bakertilly, https://www.bakertilly.nl/nl/actueel/blogs/bedrijfsopvolging-iets-om-nu-te-regelen/

De parabel van Van Daag en VOD