Steven Boute
Adviseur familiebedrijven

STEVEN BOUTE

+32 497 29.27.21

Om u beter te ondersteunen werken wij intens samen met Ubeon en Insights Discovery. Bovendien werken wij samen met de bestaande vertrouwenspersonen van je bedrijf. Denk hierbij aan je accountant, hr verantwoordelijke, jurist, notaris of sociaal secretariaat.

Missie en visie

Onze visie is dat familiebedrijven en kmo’s de motor zijn van onze welvaart. Onze missie is hen bij te staan. Als business coach adviseert en begeleidt C.G.TOTEM ondernemers van kmo’s bij het beschermen van de continuïteit van hun onderneming, hun persoonlijk vermogen en het realiseren van winst door hen te ondersteunen bij uitdagingen die typisch zijn aan familiale ondernemingen, zoals:

 • het regelen en coördineren van de opvolging en overdracht naar de volgende generatie of een overnemer
 • samenwerking en overleg tussen familie onderling en met medewerkers
 • en het verder professionaliseren van het bestuur van je familiebedrijf.

Via audits, workshops en business coaching zorgen wij voor een professionele ondersteuning van jouw familiebedrijf. Hierbij vertrekken we meestal van gespecialiseerde scans en vragenlijsten.

In de eerste plaats zijn wij onafhankelijk. Daarnaast onderscheiden wij ons van anderen door aandacht te hebben voor de noden en behoeften van de ondernemer, de opvolgers, de familie, het bedrijf en de medewerkers. Wij werken steeds samen met de andere vertrouwenspersonen van de onderneming zoals bijvoorbeeld de accountant, juridisch adviseur en notaris. Zo helpen we je dromen realiseren en beschermen we je levenswerk, vermogen en relaties.

Waarden

Dit zijn de waarden waar C.G. TOTEM voor staat:

 • VERTROUWEN – essentieel om als adviseur familiebedrijven blijvende en productieve relaties uit te bouwen
 • RESULTAATGERICHTHEID – wie mij hun uitdaging voorlegt mag er op rekenen dat ik meedenk en alles geef om tot een werkende oplossing te komen
 • NO-NONSENSE – ik draai er liever niet om heen, ben niet vies om de handen uit de mouwen te steken en draag geen das
 • INTEGRITEIT – ik wil elke dag met opgeheven hoofd in de spiegel kunnen kijken; respect voor anderen en universele waarden zijn hier een belangrijk onderdeel van
 • SYSTEEMGERICHT HANDELEN – een familiebedrijf werkt als een systeem. We werken dan ook steeds in het belang van het familiebedrijf als systeem. Daartoe helpen we zoeken naar oplossingen die in het belang zijn van de continuïteit van het familiebedrijf. Dit met aandacht voor mens en organisatie.

Onze troeven

 • Gecertifieerd Adviseur, Instituut voor het Familiebedrijf
 • Bachelor in Sociaal Werk, optie HRM
 • Master Class in Human Resources Management, Vlerick
 • Black Belt in Lean (continue verbetering)
 • Future Leadership Forum, bedrijfsinterne MBA
 • 2-jarige opleiding Sales & Marketing Management
 • Gecertifieerd Professioneel Coach, Systo
 • Loopbaanbegeleiding, Syntra
 • Insights Discovery Practitionar
 • Facilitator DISC, Thomas International
 • Accreditatie 360° feedback 360KF, Voices, Benchmarks en Skillscope
 • Accreditatie Interactie Management, DDI
 • 20 jaar management ervaring als lid van een directieteam binnen een familiaal beursgenoteerd bedrijf
 • Ervaring met projecten en opstart van activiteiten in EMEA
 • Bewezen ervaring met due diligence activiteiten en integratie van overnames
 • Specialist in het in beweging brengen van mensen en teams

C.G. TOTEM, een naam met een betekenis

Graag vertel ik iets meer over de bedrijfsnaam C.G. TOTEM. Het zaadje begon te kiemen in 2017. Het zegt ook veel over wie ik ben en waar ik voor sta.

Jarenlang heb ik gewerkt als human resources manager en transformatiemanager. Door met de mensen te werken, heb ik een mooie loopbaan kunnen uitbouwen. Het werken met mensen heeft steeds centraal gestaan. Vandaar dat ik in het ondernemerschap ook heb gekozen voor een activiteit waar de mensen centraal staan. Daarnaast is het kunnen meedenken met de zaakvoerder en de ondernemer een ander belangrijk punt. Door mijn betrokkenheid als peter bij Plato, het lerend netwerk van VOKA voor ondernemers, kwam ik al snel tot de conclusie dat zaakvoerders en hun familie ook een klankbord nodig hebben waar ze terecht kunnen met hun uitdagingen. Een adviseur familiebedrijven mag je dan ook beschouwen als een business partner die ondersteuning biedt om de strategie van de onderneming te realiseren. Daarbij is aandacht voor de meer zachte kant bij het aanpakken van typische uitdagingen van familiebedrijven een belangrijk gegeven.

Vertrekkende vanuit een sterke voorkeur voor blauw en rood gedrag (analytisch, objectief, doelbewust en resultaatgericht), vond ik het belangrijk om ook mijn groene en gele Insights kwaliteiten (het mensgerichte) verder te versterken. Vandaar mijn beslissing om een opleiding als Certified Professional Coach te volgen bij Systo in Hasselt. Niet bij de deur, maar meer dan de moeite waard. Het is daar dat de inspiratie voor de naam C.G. TOTEM is ontstaan.

We werden uitgedaagd een metafoor te zoeken voor hoe we in het leven staan en hoe we daarin onze rol zien. Totem schoot onmiddellijk door mijn gedachten.

TOTEM, een metafoor voor de adviseur die jij zoekt

Vooreerst, totems helpen als herkenningspunt de weg te vinden. Een coach en adviseur familiebedrijven faciliteert het proces waarbij bestemming en de weg hier naartoe worden uitgezet. Tijdens deze tocht motiveert en daagt de begeleider uit om van totem naar totem te gaan, van mijlpaal naar mijlpaal. Dit opdat het familiebedrijf en iedereen betrokken stappen vooruit zet. Zo kan men de samenwerking versterken. Een voorwaarde om de continuïteit en winstgevende groei van de onderneming veilig te stellen.

Indianen hebben respect voor hun totems. Een essentieel element voor het verkrijgen van vertrouwen. Niet alleen respect voor anderen. Maar ook voor jezelf. Door loyaal te blijven aan mijn eigen waarden en overtuigingen sta ik stevig geaard en in balans met mijn omgeving. Net als sommige totempalen die tot 1880 terug dateren. Het is enkel wanneer je zelf stevig in je schoenen staat – zowel mentaal als op vlak van competenties – dat je positieve energie kunt binnen brengen in het familiebedrijf.

Een totem is kleurrijk. Door het samenspel van kleuren en vormen wordt het geheel meer dan de som van de delen. Als adviseur familiebedrijven dien je respect te hebben voor de kleur en vorm van elk individu en team. Anderzijds dien je ondernemers en families uit te dagen om nog meer te kiezen voor teamwerk. Enkel zo komen alle kleuren – zeg maar kwaliteiten – beter tot uiting.

Finaal. Elke totem is uniek. Ieder heeft zijn eigen verhaal en achtergrond. Ontwikkeling en welke stappen iemand zet is voor iedereen verschillend. Een gepersonaliseerde aanpak om oplossingen te vinden en vooruit te gaan, is dan ook steeds noodzakelijk.

TOTEM, een symbool voor de aanpak die jij wilt

Onze totem symboliseert hoe we waarde willen toevoegen als coach, klankbord, adviseur én als mens. Wij staan je tijdelijk bij met tools, begeleiding en adviezen. Steeds met als doel in het achterhoofd dat je zelfstandig verder kan zonder afhankelijk te zijn van ons. Dat wil niet zeggen dat we je zomaar loslaten. Het aanpakken van typisch uitdagingen voor familiale ondernemingen vraagt kwaliteit. Vandaar dat we hiervoor een gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd. Zo kun je op onze kennis en steun rekenen wanneer het moeilijker wordt. Hou echter in je achterhoofd dat we je zacht maar gestaag zullen duwen om controle over je eigen bestemming te nemen.

Zoals een arend die boven de prairie vliegt, houden we overzicht met onze scherpe ogen. We zullen meedenken over welke stappen dienen te worden gezet om de uitdagingen te overkomen. We denken na welke acties of ontwikkeling nodig is om tot resultaat te komen. We zullen oplossingen en tools aanbieden die je helpen om sneller vooruit te gaan. We zullen luisteren en inzichten delen. Weet ook dat we je zullen challengen wanneer je afwijkt van het uitgestippelde pad en je motiveren om door te zetten wanneer het wat moeilijker wordt.

Want onze ambitie is sterke en empowerde familiebedrijven. Familiale ondernemingen waar iedereen na onze interventie engagement toont, slimmer werkt – niet harder – en met warme harten voor elkaar.

C.G. de initialen van mijn peter en meter

Door de opleiding Professioneel Coach heb ik de geschiedenis van mijn familie tot in 1880 terug leren kennen. Enerzijds waren er naast de oorlogen en armoede ook conflict, trauma en vroegtijdige overlijdens van jonge ouders en kinderen. Anderzijds vond ik vergevensgezindheid, geduld, doorzettingsvermogen, creativiteit en een familielid die tot een held werd uitgeroepen door de natie. En zo heeft ook elk familiebedrijf haar verhaal.

Deze gebeurtenissen hebben bepaald hoe ik ben gevormd, hoe ik denk en hoe ik handel. Mijn grootouders hebben me niet alleen hun liefde en aandacht gegeven. Op subtiele wijze is hun levenswijsheid doorgegeven. Ingegeven door wat zij hebben meegemaakt, geleerd en meegekregen hebben van hun ouders en grootouders, zo hebben ze mij ook beïnvloed. Vandaar, om mijn afstemming te eren en mij elke dag aan hen te herinneren, heb ik met trots de initialen toegevoegd van mijn peetouders: Cyriel en Godelieve.

Totems zijn monumentale palen of pilaren bestaande uit symbolen en figuren die erin zijn gesneden of eruit gekerfd. Meestal gemaakt van grote bomen, worden ze gebruikt om iets te symboliseren, het herdenken van voorouders, het aanduiden van clan-afstamming, het uiting geven aan bekende legendes of het weergeven van opmerkelijke gebeurtenissen. Ze kunnen een puur architecturale functionele functie hebben, dienen als welkomsteken, het bewaren van overblijfselen van overleden voorouders, of als uiting van publieke spot met iets of iemand. Ze kunnen eveneens een historisch verhaal van betekenis belichamen voor de mensen die de paal hebben gesneden en geplaatst. – Bron: Wikipedia