Zaakvoerder

Steven Boute

Zaakvoerder

+32 497 29.27.21

 • Gecertifieerd Adviseur, Instituut voor het Familiebedrijf
 • Bachelor in Sociaal Werk, optie HRM
 • Master Class in Human Resources Management, Vlerick
 • Black Belt in Lean (continue verbetering)
 • Future Leadership Forum, bedrijfsinterne MBA
 • 2-jarige opleiding Sales & Marketing Management
 • Gecertifieerd Professioneel Coach, Systo
 • Loopbaanbegeleiding, Syntra
 • Insights Discovery Practitionar
 • Facilitator DISC, Thomas International
 • Accreditatie 360° feedback 360KF, Voices, Benchmarks en Skillscope
 • Accreditatie Interactie Management, DDI

Missie en Visie

Beschermen van de welvaart door de continuïteit van familiebedrijven te bewerkstelligen.

Mijn mening is dat succesvolle kmo’s en familiebedrijven de beste garantie zijn voor een stabiele welvaart in onze regio.

Wij helpen de continuïteit van kmo’s en familiebedrijven in Vlaanderen te bewerkstelligen door hen te ondersteunen bij:

 • Het managen van het proces van overdracht naar de volgende generatie – of plan B – en het organiseren van de eigendom;
 • Opzetten van overleg tussen familie, bestuur en bedrijf met oog op de realisatie van de familiale visie;
 • Opmaken familiecharter en familiale governance;
 • Advies en begeleiding bij opmaak van een strategisch plan;
 • Deugdelijk bestuur of corporate governance voor de kmo;
 • Begeleiding en coaching van zaakvoerders en hun managementteam met oog op de realisatie van de vooropgestelde bedrijfsdoelstellingen;
 • Leiderschap met impact en verbindende communicatie;
 • Loopbaanvraagstukken typisch gerelateerd aan familiale ondernemingen;

Waarden

C.G. TOTEM, meer dan zomaar een naam

Graag vertel ik iets meer over de bedrijfsnaam C.G. TOTEM.

Het zaadje begon te kiemen in 2017. Om Certified Professional Coach te kunnen worden, werden mijn medestudenten en ik uitgedaagd een metafoor te zoeken voor hoe we in het leven staan en hoe we daarin onze rol als coach zien. Totem schoot onmiddellijk door mijn gedachten.

TOTEM ALS METAFOOR VOOR DE ADVISEUR EN COACH

Vooreerst, totems helpen als herkenningpunt de weg te vinden. Een coach faciliteert het proces waarbij bestemming en de weg hier naartoe worden uitgezet. Tijdens deze tocht motiveert en inspireert de coach om van totem naar totem, van mijlpaal naar mijlpaal, te stappen.

Indianen hebben respect voor hun totems. Een essentieel element voor het verkrijgen van vertrouwen in de coach. Evenzo van belang als coach is respect voor jezelf. Blijf trouw aan je eigen waarden en overtuigingen. Blijf loyaal aan waar je voor staat.

Sommige totempalen dateren terug tot 1880. Deze zijn dan ook stevig geaard en in balans met de natuur. Als coach, trainer of adviseur is dit niet anders. Enkel zo kan je positieve energie geven aan je cliënten en hen steun geven om hun volledig potentieel te benutten.

Een totem is kleurrijk. Door het samenspel van kleuren en vormen wordt het geheel meer dan de som van de delen. Als professionele coach dien je respect te hebben voor de kleur en vorm van elk individu en team. Anderzijds dien je ieder van hen uit te dagen om te kiezen voor teamwerk zodat alle kleuren beter tot uiting komen.

Elke totem is uniek. Ieder heeft zijn eigen verhaal en achtergrond. Ontwikkeling is dan ook voor niemand hetzelfde. Een gepersonaliseerde aanpak is dan ook op zijn plaats.

Tenslotte, totems herinneren mij aan Arendsoog en Witte Veder. Als tiener hielden ze mij nachten lang wakker tijdens het lezen van hun avonturen. Behalve spanning en plezier, beleefde ik intense dromen toen ik mee aan hun zijde vocht voor gerechtigheid. Is dat ook niet wat mensen verwachten van hun coach? Sommigen motiveren om dromen durven waar te maken en anderen supporteren om terug te durven dromen.

EEN LOGO DAT SYMBOOL STAAT VOOR ONZE AANPAK

Onze totem symboliseert hoe we waarde willen toevoegen als coach, facilitator, adviseur, trainer én als mens.

Op jouw vraag vervoegen we jou of jouw team op een tocht waarvan jij start, mijlpalen en eindpunt zelf bepaalt. Onderweg voorzien we tools en advies zodat je op een bepaald moment zelfstandig verder kan zonder afhankelijk te zijn van ons.

Ongetwijfeld zijn er obstakels die dienen overwonnen te worden. Meren dienen te worden overgestoken; bergen dienen bedwongen te worden. Vandaar dat we stevige schoenen aantrekken zodat je op onze steun kunt rekenen wanneer het moeilijker wordt. Hou echter in je achterhoofd dat we je zacht maar gestaag zullen duwen om controle over je eigen bestemming te nemen.

Zoals een arend houden we overzicht met onze scherpe ogen. We zullen meedenken over welke stappen dienen te worden gezet en welke acties of ontwikkeling hierbij nodig is om het eindpunt te halen.

We zullen oplossingen en tools aanbieden die je helpen om sneller vooruit te gaan. We zullen luisteren, inzichten delen, je challengen wanneer je afwijkt van het uitgestippelde pad en je motiveren om door te zetten wanneer het wat moeilijker wordt.

Onze ambitie: sterke en empowerde familiebedrijven, waar iedereen na onze interventie engagement toont en slimmer werkt – niet harder.

EEN NAAM MET RESPECT VOOR DE FAMILIE

Finaal, C.G. TOTEM heeft de initialen van mijn voorouders meegekregen. Door de opleiding Professioneel Coach heb ik de geschiedenis van mijn familie tot in 1880 terug leren kennen. Enerzijds waren er naast de oorlogen en armoede ook conflict, trauma en vroegtijdige overlijdens van jonge ouders en kinderen. Anderzijds vond ik vergevensgezindheid, geduld, doorzettingsvermogen, creativiteit en eveneens een familielid die tot een held werd uitgeroepen door de natie.

Naast inspiratie kwam ik ook tot inzicht dat deze gebeurtenissen, ook al waren sommige generaties terug, een impact hebben gehad op hoe ik ben geworden, hoe ik denk en hoe ik handel. Mijn grootouders hebben ons niet alleen hun liefde en aandacht gegeven, maar ook positieve energie. Op subtiele wijze hebben ze hun levenswijsheid doorgegeven, ingegeven door wat zij meegemaakt, geleerd en meegekregen hebben van hun ouders en grootouders. Vandaar, om mijn afstemming te eren en mij blijvend te herinneren om door te geven in het leven, voeg ik met trots de initialen toe van mijn peter en meter: Cyriel en Godelieve.

Totems zijn monumentale palen of pilaren bestaande uit symbolen en figuren die erin zijn gesneden of eruit gekerfd. Meestal gemaakt van grote bomen, worden ze gebruikt om iets te symboliseren, het herdenken van voorouders, het aanduiden van clan-afstamming, het uiting geven aan bekende legendes of het weergeven van opmerkelijke gebeurtenissen. Ze kunnen een puur architecturale functionele functie hebben, dienen als welkomsteken, het bewaren van overblijfselen van overleden voorouders, of als uiting van publieke spot met iets of iemand. Ze kunnen eveneens een historisch verhaal van betekenis belichamen voor de mensen die de paal hebben gesneden en geplaatst. – Bron: Wikipedia