ONDERSTEUNING NODIG BIJ VERDERE PROFESSIONALISERING VAN KMO?

Alle bedrijven maken een gelijkaardige evolutie door. In functie van hun omvang worden ze geconfronteerd met specifieke uitdagingen. Na een bepaalde periode van relatieve rust in het bedrijf, volgt een crisis waar men onherroepelijk doorheen moet. Dan moet men aanpassingen gaan doorvoeren. Verdere professionalisering is dan noodzakelijk.

Bij familiale ondernemingen in het niet anders. Hoe meer familieleden betrokken hoe complexer. Ook hier dienen management, samenwerking, communicatie, structuur en processen aangepast te worden aan de evolutie van de omvang van de familie in het familiebedrijf.

Indicaties dat je met je onderneming toe bent aan het zetten van een volgende stap in de verdere professionalisering?

 • Je wil je voorbereiden op de volgende groeifase?
 • Je bedrijf voorbereiden op een overdracht naar de volgende generatie of verkoop aan derde partij?
 • Investeerders of banken willen dat je eerst een aantal pijnpunten aanpakt?
 • Zwakke of tegenvallende bedrijfsresultaten?
 • Het moe om steeds brandjes te blussen?
 • Het overzicht kwijt? Geen idee waar iedereen mee bezig is?
 • Eindeloze discussies met en tussen management, bestuur en familie?
 • Actieplannen die niet worden uitgevoerd en doelstellingen die niet worden gerealiseerd?
 • Misverstanden, klachten, processen die in de knoop lopen?
 • Problemen met engagement, retentie en ziekteverzuim van medewerkers of familie?
Mogelijke oorzaken van deze uitdagingen
1. Zwakke of tegenvallende bedrijfsresultaten zijn in normale omstandigheden bijna altijd het gevolg van het ontbreken van een gemeenschappelijke visie, het gebrek aan een duidelijke strategie voor je kmo, het niet maken van duidelijke keuzes, onvoldoende focus op het resultaat, het ontbreken van ondersteunende processen om de doelstellingen van de onderneming in de hand te werken of het engagement van de medewerkers die verloren is gegaan.

2. Soms zitten de plannen enkel in het hoofd van de zaakvoerder of blijft men hangen in het werken op buikgevoel. Naarmate de onderneming in omvang toeneemt is het dan ook aangeraden om van organisch en intuïtief een beweging te maken naar meer professionalisering en het maken van bewuste keuzes.

3. Soms is je kmo het slachtoffer van haar eigen succes. Door opeens te snel te groeien zijn de structuren, systemen en processen niet langer het antwoord op de noden die de onderneming heeft om optimaal te functioneren.

Deze symptomen wijzen er op dat er nood is aan verdere professionalisering van bedrijf, bestuur en management. Als eigenaar of zaakvoerder van de onderneming rust op jou de verantwoordelijkheid om het bedrijf future proof te maken. Wij staan klaar om je hierbij te ondersteunen.

Resultaat voor jullie bedrijf na tussenkomst van C.G. TOTEM

De vragen en noden bij vragen omtrent ondersteuning bij verdere professionalisering van de onderneming kunnen nogal uiteenlopend zijn. Wat we echter garanderen is dat er antwoorden en oplossingen komen voor de uitdagingen die zich stellen. Afhankelijk van de uitdaging is dit één of meerdere van onderstaande verwachtingen:

 1. Een gemeenschappelijke visie.
 2. Missie, waarden, strategie en doelstellingen gedragen door iedereen.
 3. Duidelijkheid omtrent de concurrentiële positie van de onderneming.
 4. Duidelijk vastgelegde rollen en verantwoordelijkheden.
 5. Een helder beeld van de structuur, systemen en processen die nodig zijn om de ambities te kunnen realiseren.
 6. Zicht op de competenties die nodig zijn om het verschil te maken.
 7. Engagement van alle betrokkenen.
 8. Focus op de noden van de klant en de markt?
 9. Implementatie van de aanbevelingen omtrent goed en deugdelijk bestuur
 10. Professionalisering van management en bestuur van de onderneming in overleg met raad van bestuur en aandeelhouders

Acties op deze resultaatsgebieden vertalen zich altijd in meer tevredenheid, meer efficiëntie en een hogere effectiviteit. Dat verschil voel je gewoonweg in je portemonnee.

Onze aanpak

Wij kiezen steeds voor een gestructureerde aanpak. Bij familiebedrijven hebben wij hierbij steeds aandacht voor het familiebedrijf als systeem. Dit is de beste manier om gedragen en werkbare oplossingen te implementeren voor de familie, het bedrijf en haar medewerkers.

We vertrekken in onze aanpak vanuit de individuele noden, doelen, achterliggende behoeften en belangen van alle betrokkenen. Die brengen we eerst in kaart. Hierbij besteden we steeds aandacht aan 4 aspecten:

 1. Welke richting wil iedereen uit met het familiebedrijf?
 2. Hoe plannen we verder succes van de familiale onderneming?
 3. Hoe creëren we balans in het familiebedrijf als systeem?
 4. Welke stappen moeten gezet worden om de continuïteit in de hand te werken?

Stappenplan professionalisering familiale onderneming

We werken met het volgende eenvoudige stappenplan:

Na een intakegesprek wordt een opstartvergadering ingepland. Tijdens deze opstartvergadering lichten we onze aanpak toe en leggen we afspraken vast om de huidige situatie in kaart te brengen. We kunnen doen dit via workshops, individuele interviews of scans. Meteen wordt hiermee de maturiteit van de onderneming of de werking van de raad van bestuur in kaart gebracht. Op basis hiervan presenteren wij onze aanbevelingen voor het bedrijf. Vervolgens werken we samen met je team of familie een actieplan uit en bieden we ondersteuning bij de implementatie ervan. Dit kan als klankbord, coach, begeleider, coördinator of hands-on.

Waarom je laten adviseren en begeleiden door C.G. TOTEM omtrent professionalisering van de onderneming?

1. Expertise en steun van een sterk netwerk
Als voormalig personeel en transformatie manager en jarenlange begeleider van kmo’s kunnen we terugvallen op tools, scans en methodieken die hun dienst hebben bewezen in. Wij weten wat werkt en wat niet in een CONNECT | ADVIESTRAJECT. Dit zowel voor familie, management als op de werkvloer. Waar nodig werken we samen met de andere vertrouwenspersonen van je kmo. Dit om een duurzame oplossing te realiseren. Als associate van ubeon kunnen we alvast vertrouwen op een netwerk van specialisten achter ons. Via hen kunnen we eveneens onze dienstverlening aanbieden met tussenkomst van de kmo-portefeuille.
2. Onze brede generalistische ervaring werkt in jullie voordeel
We zijn we een echt klankbord voor jou en je familie. Niet alleen voor de menselijke kant van de zaak. Door onze generalistische ervaring kunnen we meer dan een mondje meepraten over de werking van teams en de onderneming. Door aandacht te kunnen schenken aan mens en organisatie onderscheiden we ons van anderen. Als gecertificeerd adviseur familiebedrijven voegen we een extra troef toe voor familiebedrijven.
3. KMO-vriendelijke tarieven
Wij claimen niet de goedkoopste te zijn. Maar we willen het wel betaalbaar houden zodat begeleiding bij verdere professionalisering voor een doorsnee kmo haalbaar is. Zo kan ook ik mijn missie in realiteit omzetten: de continuïteit en winstgevendheid van kmo’s en familiebedrijven in de hand helpen werken. Want zij zorgen voor de creatie van welvaart in onze regio.
4. Vertrouwen in elkaar is voor ons essentieel
Vertrouwen in elkaar voor een dergelijk traject is absoluut noodzakelijk. Vandaar dat we de mogelijkheid bieden op te starten via een EXPLORE |doorbraaksessie. Zo krijgt je team of familie de mogelijkheid om af te tasten wie we zijn en waar we voor staan. Jij krijgt meteen zicht of er bij hen openheid bestaat om een stap vooruit te zetten. Daarna maken we verdere afspraken omtrent de invulling van het traject.

WETEN HOE JE DE FUNDAMENTEN VAN JULLIE FAMILIEBEDRIJF KUNT VERSTERKEN?

VUL KOSTELOOS ONZE QUICKSCAN IN EN KOM HET ONMIDDELLIJK DISCREET TE WETEN.