TEAMWERK OF SAMENWERKING TUSSEN FAMILIE ONDERLING EN MET MEDEWERKERS VERSTERKEN?

Vaak struikelen kmo’s en familiale ondernemingen over onuitgesproken of tegengestelde doelstellingen en verwachtingen. Waar meerdere generaties of verschillende takken van de familie samenwerken of betrokken zijn bij het familiebedrijf stijgt de kans op wrijving en conflicten. Deze zetten een rem op de ontwikkeling en groei van het familiebedrijf. Vaak komen hierdoor relaties op het werk en binnen de familie nog meer onder druk te staan. Het hoeft niet zo ver te komen.

Indicaties dat de samenwerking in het familiebedrijf beter kan

 • Terugkerende discussies over de visie en strategie.
 • Gebrek aan communicatie en overleg.
 • Stroeve samenwerking.
 • Discussies die uit de weg worden gegaan.
 • Gebrek aan respect of vertrouwen in elkaar.
 • Ruzie met slaande deuren.
 • Afspraken die niet worden nageleefd en doelstellingen die niet worden gerealiseerd.
 • Onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden.
 • Onvrede over het engagement van sommige familieleden of medewerkers.
 • Aandeelhouders of bestuurders die overwegen uit het familiebedrijf te stappen.
 • Meningsverschillen of onduidelijkheid omtrent verloning, opvolging, of (niet) genomen beslissingen?

Dan is dringend een interventie nodig. Want succesvolle familiebedrijven slagen er in om hun familie en hun medewerkers als één blok achter het bedrijf en haar doelstellingen te scharen. Dat lijkt nu niet het geval. En dat is nodig om de continuïteit van je bedrijf over de generaties heen veilig stellen.

Resultaat na een bemiddeling door C.G. TOTEM voor jullie familiebedrijf

Tijdens een interventie of bemiddeling brengt C.G. TOTEM de onderliggende problemen naar boven zodat het familiebedrijf kan kiezen voor duurzame oplossingen. De resultaten na een interventie voor de familiale onderneming zijn:

 1. Een gemeenschappelijke visie.
 2. Heldere en gedeelde doelstellingen.
 3. Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.
 4. Klare en duidelijke afspraken tussen aandeelhouders, bestuurders, leiding en familie waar men achter staat en kan op terugvallen.
 5. Een actieplan met duidelijke acties, mijlpalen en verantwoordelijken om deze acties te implementeren.
 6. Implementatie van processen om realisatie van afspraken en doelen te evalueren.
 7. Aandacht voor ondersteunde vormingsinitiatieven om communicatie en onderlinge relaties te versterken?

Onze aanpak

Het proces welke we hier voorstellen is passend voor wrevel, discussies en conflicten welke zich afspelen tussen:

 • senior generatie en opvolger(s)
 • opvolgers onderling
 • bestuurders en aandeelhouders
 • actieve aandeelhouders en niet-actieve aandeelhouders
 • verschillende taken in de familie

Bij zo een situatie dienen we aandacht te besteden aan het familiebedrijf als systeem. Vaak situeren de problemen zich dieper dan hoe ze zich manifesteren. C.G. TOTEM vertrekt in deze gevallen vanuit een alomvattende aanpak. Enkel door rekening te houden met alle aspecten van het samen familiaal ondernemen, kan een duurzame oplossing uitgewerkt worden. Dan stellen we voor om een CONNECT | ADVIESTRAJECT op te starten.

We vertrekken in onze aanpak vanuit de individuele noden, doelen, achterliggende behoeften en belangen van alle betrokkenen. Die brengen we eerst in kaart. Vervolgens bekijken we welke opties er zijn om gemeenschappelijke en tegengestelde belangen in te vullen. Bij het zoeken naar oplossingen besteden we aandacht aan 4 aspecten:

 1. Welke richting wil iedereen uit met het familiebedrijf?
 2. Hoe plannen we verder succes van de familiale onderneming?
 3. Hoe creëren we balans in het familiebedrijf als systeem?
 4. Welke stappen moeten gezet worden om de continuïteit in de hand te werken?

Wanneer uitdagingen zich puur in de operationele sfeer situeren, dan is een EXPLORE | Doorbreeksessie of een GROW | workshop de ideale oplossing om jouw team en familiebedrijf naar betere prestaties te leiden. Tijdens een verkennend gesprek kunnen we hier snel uitsluitsel over geven.

Stappenplan traject familiale samenwerking en teamwerk

Wij werken met het volgende eenvoudige stappenplan:

Na een intakegesprek volgt een opstartvergadering met jouw familie. Vervolgens doen we een beperkte audit of screening van de huidige situatie. We doen dit aan de hand van individuele interviews met behulp van een aantal korte gestandaardiseerde vragenlijsten. Daarnaast evalueren we in functie van de noden ook met onze scans de fundamenten van je onderneming en de maturiteit van de familiale samenwerking. Op basis van deze inbreng presenteren wij onze observaties, aanbevelingen, mogelijke opties om de uitdagingen aan te pakken en de acties die hiertoe dienen ondernomen te worden door het familieteam. Vervolgens gaan we aan de slag tijdens workshops om jullie te ondersteunen bij de opmaak van een actieplan. Desgewenst blijven wij ter beschikking voor opvolging van de implementatie van de gekozen acties.

Waarom je laten begeleiden door C.G .TOTEM voor uitdagingen omtrent familiale samenwerking?

We geven je 4 goede argumenten om samen te werken voor een CONNECT | ADVIESTRAJECT in het kader van familiale samenwerking:

1. Expertise en steun van een sterk netwerk
Als voormalig personeel en transformatie manager en jarenlange begeleider van kmo’s kunnen we terugvallen op tools, scans en methodieken die hun dienst hebben bewezen in. Wij weten wat werkt en wat niet in een CONNECT | ADVIESTRAJECT. Dit zowel voor familie, management als op de werkvloer. Waar nodig werken we samen met de andere vertrouwenspersonen van je familiebedrijf. Dit om een duurzame oplossing te realiseren. Als associate van ubeon kunnen we alvast vertrouwen op een netwerk van specialisten achter ons. Via hen kunnen we eveneens onze dienstverlening aanbieden met tussenkomst van de kmo-portefeuille.
2. Onze brede generalistische ervaring werkt in jullie voordeel
We zijn we een echt klankbord voor jou en je familie. Niet alleen voor de menselijke kant van de zaak. Door onze generalistische ervaring kunnen we meer dan een mondje meepraten over de werking van teams en de onderneming. Door aandacht te kunnen schenken aan mens en organisatie onderscheiden we ons van anderen. Dit ondersteund door een grondige opleiding als gecertificeerd adviseur familiebedrijven waardoor we een extra dimensie toevoegen.
3. KMO-vriendelijke tarieven
Je krijgt de kwaliteit van het betere advieskantoor. Daar zijn we zeker van. Maar dan aan kmo-vriendelijke tarieven zodat begeleiding bij uitdagingen omtrent familiale samenwerking voor elk familiebedrijf haalbaar wordt. Zo kan ik mijn missie in realiteit omzetten: de continuïteit en winstgevendheid van familiebedrijven in de hand werken zodat we kunnen blijven genieten van welvaart in onze regio.
4. Vertrouwen in elkaar is voor ons essentieel
Vertrouwen in een dergelijk traject is essentieel. Vandaar dat we ook de mogelijkheid bieden op te starten via een EXPLORE |doorbraaksessie. Zo krijgt je familie de mogelijkheid om af te tasten wie we zijn en waar we voor staan. Jij krijgt meteen zicht of er bij hen openheid bestaat om de overdracht bespreekbaar te maken. Daarna maken we verdere afspraken indien jullie in een traject willen stappen.

WETEN HOE JE DE FUNDAMENTEN VAN JULLIE FAMILIEBEDRIJF KUNT VERSTERKEN?

VUL KOSTELOOS ONZE QUICKSCAN IN EN KOM HET ONMIDDELLIJK DISCREET TE WETEN.