TOOLS VOOR HET AANPAKKEN VAN UITDAGINGEN BINNEN FAMILIEBEDRIJVEN

Wij hebben de tools en oplossingen op maat van de familiale kmo die jou helpen deze vragen effectief aan te pakken. We lichten de belangrijkste hieronder kort toe.

Professionele scans op maat van de kmo

We hebben verschillende scans ontwikkeld voor de familiale onderneming die wil blijven groeien en verder wenst te professionaliseren. Het zijn vragenlijsten op maat van de kmo die helpen om inzicht te verschaffen waar de sterktes en de opportuniteiten voor verbetering liggen. In functie van waar je beter inzicht wenst in te krijgen, wordt een van onze scans of een combinatie aanbevolen. Het zijn eveneens deze scans die een belangrijke plaats innemen in onze CONNECT | ADVIESTRAJECTEN.


Een familiecharter opmaken

Een familiaal charter legt de spelregels vast in het familiebedrijf voor de komende generaties. Het is een middel om problemen of conflicten te vermijden en om de eenheid in de familie gemakkelijker te behouden. Doordat de spelregels zijn opgesteld vooraleer een uitdaging zich stelt, creëert men gemoedsrust voor de gehele familie.


Insights Discovery

We kijken niet met zijn allen door dezelfde bril naar de wereld. Door meer inzicht te krijgen in je eigen persoonlijkheidsvoorkeuren en die van anderen helpt Insights Discovery mensen optimaal te presteren. Vanuit een beter zelfinzicht kan men gemakkelijker afstemmen op en verbinding maken met anderen. Dit levert een omgeving zowel in het bedrijf als voor de familie op waarin betere communicatie, vernieuwing, creativiteit en productiviteit floreren.