EEN FAMILIECHARTER OPMAKEN

Wat is een familiecharter?

Een familiaal charter legt de spelregels vast in het familiebedrijf voor de komende generaties. Het is een middel om problemen of conflicten te vermijden en om de eenheid in de familie gemakkelijker te behouden. Doordat de spelregels zijn opgesteld vooraleer een uitdaging zich stelt, creëert men gemoedsrust voor de gehele familie.

Het bevat meestal volgende elementen:

 • eigenaarsvisie van de familie op eigendom, bestuur en dagelijks management
 • familiale waarden
 • hoe de overdracht van de onderneming naar de volgende generatie wordt geregeld
 • de manier waarop communicatie tussen bedrijf en familie verloopt
 • aanstelling van familieleden en niet-familieleden
 • verloning en afwezigheden
 • wijze waarop met meningsverschillen wordt omgegaan

Indien er geen of vage spelregels zijn kan onder de oppervlakte conflict ontstaan. Eerder dan deze te laten sudderen of deze te voeden, is het aangeraden rond de tafel te zitten en alsnog een familiecharter op te maken. Het kan enkel en alleen het vertrouwen bevorderen en de onderlinge communicatie verbeteren.

Aanpak opmaken van een familiecharter

De opmaak van een familiecharter verloopt verspreid over een zestal maanden volgens volgend draaiboek:

 • Kick-off meeting met alle betrokkenen
 • Individuele gesprekken met alle betrokkenen
 • Checklist op maat met vragen te beantwoorden door de familie
 • Drie of vier meetings waarin de inhoud van het charter wordt besproken
 • Finale opmaak van het familiaal charter

Door deze oefening te spreiden over enkele maanden houden we er ook rekening mee dat een familiebedrijf werkt als een systeem. Door afspraken te maken wordt het volledige systeem beïnvloed. Vandaar dat het goed is om voldoende de tijd te nemen om afspraken te maken. Gespreid in de tijd is er meer ruimte om tot genuanceerde afspraken te komen waar iedereen zich in het familieteam kan vinden.

Praktisch

Meer weten hoe we je ondersteunen bij de opmaak van een familiecharter via een GROW | OPVOLINGSTRAJECT? Wil je zelf aan de slag, maak dan gebruik van onze template, eventueel in combinatie met een opstartsessie.

Wil je liever zelf aan de slag? Maak dan gebruik van onze template. Dit eventueel in combinatie met een opstartsessie.

Vragen of nood aan een gesprek?