DE STAR-METHODE

delicate kwesties

Blijven plakken

Alhoewel dat de papa en mama al enige tijd geleden met pensioen zijn gegaan, blijft er eentje van de twee toch rondhangen op het bedrijf. Soms hebben ze er zelfs nog een bureau om hun e-mails te kunnen lezen. Vaak is dit natuurlijk een uitvlucht omdat ze hun baby niet goed kunnen loslaten. Sommigen hopen er stiekem zelfs op om de controle terug te kunnen nemen. Zij lopen dan ook nog vaak op de werkvloer rond en aarzelen niet om het personeel aan te spreken om dingen anders te doen. Voor wie in een familiebedrijf werkt, zal deze situatie niet onbekend in de oren klinken.

Om de overdracht te regelen of om delicate kwesties aan te pakken, wordt vaak beroep gedaan op een business coach of familie-adviseur zoals wij. In het geval waar de overdracht goed is geregeld, maar waar e-mails lezen toch iets te breed wordt geïnterpreteerd, kan met wat moed men toch zelf de kwestie aanpakken.

Moeilijke boodschappen overbrengen

Een methodiek om een moeilijke boodschap over te brengen, is de STAR en STAR-AR-methode. Dit is een veelgebruikte methodiek die ook andere toepassingen kent, zoals bij het geven van feedback, selectie-interviews en tijdens coaching.

Kort toegelicht:

  • S/T: de Situatie of Taak
  • A: de Acties die hierbij worden ondernomen
  • R: het Resultaat van de acties
  • A: Alternatieve Acties die kunnen ondernomen worden
  • R: het Alternatief Resultaat van de alternatieve acties

Voorbeeld

Wanneer we dit nu toepassen op de papa, zou het gesprek ertussen vader en dochter als volgt kunnen uitzien.

Dochter: “Pa, heb je een momentje. We moeten eens praten.”

Papa: “Is er iets?”

Dochter: “Ja, eigenlijk wel.” (= de toon zetten).

Papa: “Wat is er dan?”

Dochter:
S/T: “Toen je Jef gisteren aansprak op het afvullen van de silo’s (S/T), heb je hem gezegd dat hij 200 liter meer granulaten in de container moest laten lopen. (A) Hij heeft dit ook gedaan omdat hij geen neen tegen jou kan zeggen. Het resultaat is nu dat deze morgen onze eerste batch in productie in het honderd is gelopen en dat alle vaten opnieuw moeten afgevuld worden. (R)”

Papa: “Oei, hoe kan dat nu?”

Dochter: “We zijn bezig een nieuw procedé te vervaardigen voor broekknopen. De samenstelling van het recept is nu iets anders.”

Papa: “Dat wist ik niet.”

Dochter: “Het is om opnieuw dergelijke zaken te vermijden, dat ik je zou willen vragen om onze Louis aan te spreken als er iets is dat incorrect lijkt. (Alternatieve A). Op die manier kunnen we eerst evalueren of wat je hebt gezien in lijn ligt met de instructies die we hebben gegeven. Bovendien zullen de werknemers minder stress hebben omdat we ze aanspreken op fouten omdat ze iets anders gedaan hebben dan wij hen gevraagd hebben. (Alternatieve R). Begrijp je?”

Papa: “Sorry, begrijp het.”

Dochter: “Zo, dan afgesproken?”

Papa: “OK, ‘k zal mij minder proberen moeien. Als er toch nog iets is, loop ik eerst via de Louis.”

Dochter: “Merci, pa. Spons erover.”

Om tot resultaat te komen, zal de papa misschien meerdere keren op zijn gedrag dienen aangesproken te worden. Heeft men alles al geprobeerd en lijkt het geen effect te hebben, overweeg dan toch om een derde in te roepen in het belang van de goede werking van het bedrijf. Probeer alvast deze techniek. Baat het niet, dan schaadt het alvast niet.

Delicate kwesties aanpakken in familiebedrijven
Getagd op: